Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZODAC SIR
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0376/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15926
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZODAC SIR sir 1x100 ml (fľ.skl.hnedá)
Aplikačná forma
SIR - Sirup
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivom lieku je cetirizín dihydrochlorid. Liek je proti alergii a je určený dospelým a deťom vo veku 2 rokov a starším:

  • na zmiernenie nosových a očných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej nádchy,
  • na zmiernenie prejavov dlhotrvajúcej žihľavky nejasného pôvodu (chronická idiopatická urtikária).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti vo veku od 2 do 6 rokov: 2,5 ml 2x denne.
Deti vo veku od 6 do 12 rokov: 5 ml 2x denne.
Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:  10 ml 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Klírens kreatinínu 30-49 ml/min užíva sa 5 ml 1x denne.
Klírens kreatinínu < 30 ml/min užíva sa 5 ml každý druhý deň.
Deti: je nutné upraviť dávkovanie individuálne s prihliadnutím na hodnotu renálneho klírensu každého pacienta, vek a jeho hmotnosť.

Dĺžka liečby závisí od druhu, trvania a priebehu ochorenia a určuje ju lekár.

Spôsob použitia

Odmerané množstvo sirupu možno prehltnúť bez ďalšej úpravy nezávisle od jedla. K lieku je pribalená odmerka. Liekovka je opatrená detským bezpečnostným uzáverom.
Pred použitím pretrepať.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s klírensom kreatinínu < 10 ml/min.
Liek sa neodporúča pre deti mladšie ako 2 roky.
U pacientov s epilepsiou sa vyžaduje zvýšená opatrnosť.
Liek ovplyvňuje výsledky kožných testoch. Pred testovaním je potrebné vysadiť lieky 3 dni vopred.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť alebo únava, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje metylparabén, propylparabén, sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú zriedkavé alebo veľmi zriedkavé, ak ich však spozorujete, musíte prestať užívať ZODAC SIR a ihneď sa poradiť so svojím lekárom:
- alergické reakcie, vrátane závažných ... viac >

Účinné látky

cetirizíniumdichlorid

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36