ZNOBACT 500 mg tbl flm (blis.PVC/Aclar/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,54 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,38 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,16 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 1,38 € (0,0 %) 4,16 € (0,0 %)
11/23 1,38 € (0,0 %) 4,16 € (0,0 %)
10/23 1,38 € (0,0 %) 4,16 € (0,0 %)
09/23 1,38 € 4,16 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZNOBACT 500 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0031/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7678B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Znobact 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek je antibiotikum, ktoré sa používa u dospelých a detí. Účinkuje tak, že usmrcuje baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny. Používa sa na liečbu infekcií:

  • hrdla
  • nosových dutín
  • stredného ucha
  • pľúc alebo hrudníka
  • močových ciest
  • kože a mäkkých tkanív

Môže sa používať aj na liečbu lymskej boreliózy (infekcia, ktorú šíria parazity nazývané kliešte).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti (≥ 40 kg): odporúčaná dávka je 250 mg - 500 mg 2x denne.
Deti (< 40 kg): odporúčaná dávka je 10 mg/kg (max. 125 mg) - 15 mg/kg (max. 250 mg) 2x denne.
Dávka závisí od závažnosti a druhu infekcie (viď SPC, časť 4.2).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
klírens kreatinínu 10 - 29 ml/min - štandardná individuálna dávka každých 24 hodín (1x denne)
klírens kreatinínu < 10 ml/min - štandardná individuálna dávka každých 48 hodín (1x za 2 dni)
Pacienti podstupujúci hemodialýzu - na konci každej dialýzy sa má podávať ďalšia štandardná individuálna dávka

Dĺžka liečby:
Zvyčajný cyklus liečby trvá 7 dní (môže sa pohybovať v rozmedzí 5-10 dní). Ukončenie liečby určí lekár. Ak sa nedokončí celý cyklus liečby, infekcia sa môže vrátiť.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať v pravidelných časových intervaloch, po jedle a zapiť dostatočnám množstvom vody. 
Tablety sa nemajú drviť, a preto nie sú vhodné na liečbu pacientov, ktorí tablety nedokážu prehltnúť. U detí sa môže použiť perorálna suspenzia tohto lieku (tablety cefuroxím-axetilu a granulát na perorálnu suspenziu cefuroxím-axetilu nie sú biologicky rovnocenné a nie sú zameniteľné na báze miligram k miligramu!). 

Upozornenie

V tehotenstve a počas dojčenia sa liek môže používať len ak prínos liečby prevažuje nad rizikom.
Neodporúča sa deťom vo veku mladším ako 3 mesiace, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť v tejto vekovej skupine nie sú známe.
Liek môže znížiť účinnosť antikoncepčných tabliet. Odporúča sa počas liečby používať aj bariérovú metódu antikoncepcie.
Lieky, ktoré sa používajú na zníženie množstva žalúdočnej kyseliny (napr. antacidá používané na liečbu pálenia záhy), môžu ovplyvniť spôsob, akým liek účinkuje.
Pri dlhodobom podávaní môže dôjsť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov. 
Liek môže ovplyvniť výsledky testu na zistenie hladín cukru v krvi alebo krvného testu nazývaného Coombsov test.
U pacientov liečených cefuroxím-axetilom sa na stanovenie hladín glukózy v krvi/plazme odporúča používať buď glukózooxidázovú, alebo hexokinázovú metódu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
U malého počtu ľudí, ktorí užívajú liek Znobact, sa objaví alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia. Medzi príznaky týchto reakcií ... viac >

Účinné látky

cefuroxím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36