Zipwell 60 mg cps dur (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 37,18 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 37,18 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 37,18 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 37,18 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 37,18 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 37,18 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Zipwell 60 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0718/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
82130
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zipwell 60 mg cps dur 30x60 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ziprasidón a patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antipsychotiká. 

Používa sa na liečbu:

  • schizofrénie u dospelých,
  • stredne ťažkých manických alebo zmiešaných epizód pri bipolárnej poruche u dospelých a detí vo veku 10 rokov a viac.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí (schizofrénia a bipolárna mánia)
Pri akútnej liečbe sa odporúča dávka 40 mg ziprasidónu 2x denne. Denná dávka sa môže následne upravovať individuálne až do maximálnej dávky 80 mg ziprasidónu 2x denne. V prípade potreby sa môže odporúčaná maximálna dávka dosiahnuť už na 3. deň liečby. Je obzvlášť dôležité neprekročiť maximálnu dávku, keďže bezpečnostný profil nad 160 mg/deň nebol potvrdený.
Pri udržiavacej liečbe schizofrénie majú pacienti dostávať najnižšiu účinnú dávku; v mnohých prípadoch môže postačovať dávka 20 mg ziprasidónu 2x denne.

Deti vo veku 10-17 rokov (bipolárna mánia)
Odporúčaná dávka pri akútnej liečbe je jednorazová dávka 20 mg ziprasidónu v 1. deň. Následne sa majú podávať v 2 jednotlivé denné dávky a dávka má sa titrovať počas 1-2 týždňov na cieľové rozmedzie 120-160 mg/deň pre pacientov s telesnou hmotnosťou 45 kg a viac, alebo na cieľové rozmedzie 60-80 mg/deň pre pacientov s telesnou hmotnosťou menej ako 45 kg. 
Je obzvlášť dôležité, aby nebola prekročená od hmotnosti odvodená maximálna dávka, keďže bezpečnostný profil nad maximálnou dávkou (160 mg/deň pre deti ≥ 45 kg a 80 mg/deň pre deti < 45 kg) nebol potvrdený.

Starší pacienti (vo veku od 65 rokov)
Ak si to vyžaduje klinický stav, má sa zvážiť nižšia začatočná dávka.

Porucha funkcie pečene
Majú sa zvážiť nižšie dávky.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Kapsula sa pehltne vcelku a zapije sa pohárom vody. Kapsuly sa majú užívať s jedlom, každý deň v rovnakom čase. Je dôležité kapsuly nežuvať, môže to mať vplyv na rozsah, v akom sa liek vstrebáva v čreve. 

Nezapíjať ľubovníkovým čajom.

Upozornenie

Ženy v reprodukčnom veku užívajúce liek majú používať vhodnú metódu antikoncepcie.
Podávanie lieku počas tehotenstva sa odporúča iba v prípade, keď očakávaný prínos pre matku prevažuje nad potenciálnym rizikom pre plod. 
Ak je potrebné počas tehotenstva prerušiť liečbu, nemá sa prerušenie vykonať náhle.
Počas liečby ženy nemajú dojčiť. Ak je liečba nevyhnutná, dojčenie sa má prerušiť.
Bezpečnosť a účinnosť ziprasidónu u pediatrických pacientov so schizofréniou nebola stanovená.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa má liek používať s opatrnosťou 
Liek spôsobuje mierne až stredne závažné, od dávky závislé, predĺženie QT intervalu a zriedkavo aj torsade de pointes.
Po dlhodobej liečbe môže ziprasidón spôsobiť tardívnu dyskinézu a iné neskoré extrapyramídové syndrómy.
Liek môže spôsobiť ospalosť a závrat, čo môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Neužívať súbežne s prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).
Počas liečby je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Avšak, väčšina nežiaducich účinkov je prechodná. Často môže byť ťažké rozlíšiť príznaky vášho ochorenia od vedľajších účinkov.
Prestaňte užívať Zipwell a ihneď kontaktujte svojho lekára, ak sa u vás ... viac >

Účinné látky

ziprasidón

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36