ZINNAT 250 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC) 1x10 ks

Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,64 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,56 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,08 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 1,56 € (0,0 %) 2,08 € (0,0 %)
12/23 1,56 € (0,0 %) 2,08 € (0,0 %)
11/23 1,56 € (0,0 %) 2,08 € (0,0 %)
10/23 1,56 € 2,08 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0243/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15869
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zinnat 250 mg tbl flm 10x250 mg (blis.OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo cefuroxím, čo je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.

Používa sa u dospelých a detí vo veku od 3 mesiacov na liečbu infekcií:

  • akútne infekcie mandlí a hrdla (akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída),
  • akútna infekcia prinosových dutín (akútna bakteriálna sinusitída),
  • akútny zápal stredného ucha (akútna otitis media),
  • akútne zhoršenie chronického zápalu priedušiek (akútne exacerbácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc),
  • zápal močového mechúra (cystitída), 
  • zápal obličiek (pyelonefritída),
  • nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív,
  • liečba skorých štádií Lymskej boreliózy (infekcia, ktorú šíria parazity nazývané kliešte).

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

U detí sa môže použiť perorálna suspenzia tohto lieku (tablety a granulát na perorálnu suspenziu nie sú biologicky rovnocenné a nie sú zameniteľné miligram k miligramu). 

Pri podaní inej sily liečiva ako je 250 mg  je potrebné užiť tablety s danou silou. 

Dospelí a deti od 40 kg a viac
Akútna tonzilitída a faryngitída, akútna bakteriálna sinusitída, cystitída, pyelonefritída, nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív
1 tableta (250 mg) 2x denne
Akútna otitis media, akútne exacerbácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc
2 tablety (500 mg) 2x denne
Lymská borelióza
2 tablety (500 mg) 2x denne počas 14 dní (rozmedzie od 10 do 21 dní)

Deti s hmotnosťou nižšou ako 40 kg
Akútna tonzilitída a faryngitída, akútna bakteriálna sinusitída
10 mg/kg 2x denne, maximálne 1 tableta (250 mg) 2x denne
Akútna otitis mediacystitída nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív
15 mg/kg 2x denne, maximálne 1 tableta (250 mg) 2x denne 
Pyelonefritída
15 mg/kg 2x denne, maximálne 1 tableta (250 mg) 2x denne počas 10 až 14 dní
Lymská borelióza
15 mg/kg 2x denne, maximálne 1 tableta (250 mg) 2x denne počas 14 dní (10 až 21 dní)

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Klírens kreatinínu 10 - 29 ml/min/1,73 m2: štandardná individuálna dávka každých 24 hodín
Klírens kreatinínu <10 ml/min/1,73 m2 : štandardná individuálna dávka každých 48 hodín  
Počas hemodialýzy: na konci každej dialýzy sa má podať jedna dodatočná štandardná individuálna dávka 

Zvyčajný cyklus liečby trvá 7 dní (môže sa pohybovať v rozmedzí 5-10 dní). Ukončenie liečby určí lekár. Ak sa nedokončí celý cyklus liečby, infekcia sa môže vrátiť.

Spôsob použitia:

Na perorálne (ústne) podanie. Tablety sa majú užívať v pravidelných časových intervaloch, po jedle a zapiť dostatočným množstvom vody. Tablety sa nemajú drviť, a preto nie sú vhodné na liečbu pacientov, ktorí tablety nedokážu prehltnúť.

Upozornenie: 

Liek sa má predpisovať tehotným a dojčiacim ženám až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 3 mesiace z dôvodu nedostatku skúseností.
Súčasné užívanie liekov, ktoré znižujú kyslosť žalúdočných štiav (napr. antacidá), môže spôsobiť zníženie účinku tohto lieku pri podaní nalačno a zníženie alebo rušenie účinku pri podaní po jedle.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u pacientov s poruchou funkcie obličiek neboli stanovené.
Liek je kontraindikovaný pacientom s anamnézou závažných reakcií z precitlivenosti na iné betalaktámové liečivá (penicilíny, monobaktámy, karbapenémy).
Ak sa u pacientov objavia prejavy závažných kožných reakcií, liečba sa má ihneď ukončiť. 
Liek môže vyvolať závraty. Počas liečby majú byť pacienti pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov obozretní.
Pri dlhodobom podávaní môže dôjsť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov. Ak sa vyskytne kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík, má sa zvážiť ukončenie liečby. 
Použitie cefuroxímu je spájané s pozitivitou Coombsovho testu, čo môže interferovať s krížovou krvnou skúškou. 
Počas liečby sa odporúča na stanovenie hladín glukózy v krvi alebo plazme používať glukózooxidázovú alebo hexokinázovú metódu.
Liek obsahuje parabény, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, ale neprejavia sa u každého.
Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
U malého počtu ľudí, ktorí užívajú Zinnat, sa objaví alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia. Medzi príznaky týchto reakcií patria ... viac >

Účinné látky

cefuroxím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36