Zetovar 10 mg/80 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,10 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,98 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,12 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 2,98 € (0,0 %) 9,12 € (0,0 %)
04/24 2,98 € (0,0 %) 9,12 € (0,0 %)
03/24 2,98 € (0,0 %) 9,12 € (0,0 %)
02/24 2,98 € 9,12 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0295/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2516D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zetovar 10 mg/80 mg tablety tbl 30x10 mg/80 mg (blis.OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá ezetimib a atorvastatín. Používa sa u dospelých na zníženie hladín celkového cholesterolu, LDL cholesterolu (tzv. zlý cholesterol) a triglyceridov (tukové látky) v krvi. Okrem toho zvyšuje hladiny HDL cholesterolu (tzv. dobrý cholesterol).

Používa sa ako prídavná liečba k diéte u dospelých s vysokými hladinami cholesterolu, ktoré už boli kontrolované atorvastatínom a ezetimibom podávanými súbežne v rovnakých dávkach.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 26. 3. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek nie je vhodný na začatie liečby. Začatie liečby alebo úprava dávky, ak je to potrebné, sa má vykonať iba s jednozložkovými liekmi a po nastavení vhodných dávok je možný prechod na fixnú kombináciu dávky s príslušnou silou.

Dospelí 
1 tableta 1x denne
Maximálna dávka je 10 mg/80 mg denne.

Súbežné podávanie s inými liekmi

Adsorbent žlčových kyselín: liek sa podá buď ≥ 2 hodiny pred alebo ≥ 4 hodiny po podaní adsorbentu žlčových kyselín.

Pacienti užívajúci lieky proti vírusu hepatitídy C obsahujúce elbasvir/grazoprevir alebo letermovir na prevenciu proti infekcii spôsobenej cytomegalovírusom súbežne s atorvastatínom: 
Dávka atorvastatínu nemá presiahnuť 20 mg/deň (pozri SPC, časti 4.4 a 4.5).

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. 1 pohár vody). Môže sa podávať kedykoľvek v priebehu dňa, vždy v rovnakom čase, nezávisle od jedla. 

Nekonzumovať viac ako 1 alebo 2 malé poháre grapefruitového džúsu denne.

Nezapíjať grapefruitovým džúsom alebo ľubovníkovým čajom.

Upozornenie

Liek nepomáha schudnúť.
Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva, dojčenia a u žien v plodnom veku, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia.
Ženy v reprodukčnom veku majú počas liečby používať náležité antikoncepčné opatrenia 
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich, bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
Liek sa neodporúča u pacientov so stredne závažnou/ závažnou poruchou funkcie pečene (Child- Pugh skóre 7).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu.
Liečba liekom môže začať 7 dní po poslednej dávke kyseliny fusidovej.
Ak sa individuálne objaví závrat, odporúča sa vyhnúť vedeniu vozidiel alebo obsluhe strojov.
Ak sa objaví bolesť, kŕče alebo slabosť svalov, sprevádzané malátnosťou alebo horúčkou alebo ak svalové prejavy a príznaky pretrvávajú aj po vysadení lieku, je potrebné ihneď vyhľadať lekársku pomoc.
Súbežná konzumácia grapefruitového džúsu alebo prípravkov s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) s liekom sa neodporúča.
Vyhýbať sa pitiu príliš veľkého množstva alkoholu.
Pacient má držať primeranú diétu na zníženie lipidov.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať vaše tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na najbližšiu pohoto ... viac >

Účinné látky

atorvastatín, ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24