Zetovar 10 mg/20 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,52 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,98 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,54 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 2,98 € (0,0 %) 6,54 € (0,0 %)
07/22 2,98 € (0,0 %) 6,54 € (0,0 %)
06/22 2,98 € (0,0 %) 6,54 € (0,0 %)
05/22 2,98 € 6,54 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KAR, INT, GER, END, DIA, KLF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0293/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2508D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Zetovar 10 mg/20 mg tablety tbl 30x10 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá ezetimib a atorvastatín. Používa sa u dospelých na zníženie hladín celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol).

Liek sa použiva u pacientov, u ktorých sa nedajú kontrolovať hladiny cholesterolu samotnou diétou. Počas užívania lieku sa má dodržiavať diéta na zníženie cholesterolu.

Liek nepomôže pacientovi schudnúť.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 23. 5. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka lieku je 1 tableta denne.
Pacient má držať primeranú diétu na zníženie lipidov a počas liečby má v tejto diéte pokračovať.

Liek nie je vhodný na začatie liečby. Začatie liečby alebo úprava dávky, ak je to potrebné, sa má vykonať iba s jednozložkovými liekmi a po nastavení vhodných dávok je možný prechod na fixnú kombináciu dávky s príslušnou silou.

Súbežné podávanie so sekvestrantmi žlčových kyselín
Liek sa má podávať buď ≥ 2 hodiny pred alebo ≥ 4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčových kyselín.

Súbežné podávanie s inými liekmi
U pacientov užívajúcich lieky proti vírusu hepatitídy C obsahujúce elbasvir alebo grazoprevir súbežne s atorvastatínom nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 20 mg/deň (pozri SPC, časti 4.4 a 4.5).

Spôsob použitia

Liek je určený na perorálne podávanie. Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár vody). Liek sa môže podávať vo forme jednorazovej dávky kedykoľvek v priebehu dňa (vhodnejšie vždy v rovnakom čase) s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia a u fertilných žien, ktoré nepoužívajú vhodné antikoncepčné opatrenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich neboli stanovené (pozri SPC, časť 5.2). Nie sú dostupné žiadne údaje.
Liek sa neodporúča u pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene. U pacientov s aktívnym ochorením pečene je liek kontraindikovaný (pozri SPC, časť 4.3).
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu.
Súbežná konzumácia grapefruitového džúsu s liekom sa neodporúča.
Ak sa individuálne objaví závrat, odporúča sa vyhnúť vedeniu vozidiel alebo obsluhe strojov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať vaše tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na najbližšiu pohotovosť ... viac >

Účinné látky

atorvastatín, ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24