ZENTEL sus por (20 ml/400 mg) (fľ.PVC) 1x20 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,83 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,36 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,47 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/21 1,36 € (0,0 %) 1,47 € (0,0 %)
02/21 1,36 € (0,0 %) 1,47 € (0,0 %)
01/21 1,36 € (0,0 %) 1,47 € (0,0 %)
12/20 1,36 € 1,47 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZENTEL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
10/0173/85-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88300
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZENTEL sus por 1x20 ml/400 mg (fľ.PVC)
Aplikačná forma
SUS POR - Perorálna suspenzia
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje albendazol. Liek sa používa na liečbu infekcií spôsobených rozličnými parazitmi alebo červami, vrátane hlístovcov (mrlí), oblých červov, ľudských bičíkovcov, pásomníc a mechovcov. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml perorálnej suspenzie obsahuje 20 mg albendazolu.

Enterobióza, ankylostomóza a nekatorióza, askarióza, trichurióza
Dospelí a deti od 2 rokov: jednorazovo sa podáva 400 mg.
Deti vo veku 1-2 roky: jednorazovo sa podáva 200 mg.

Pri podozrení alebo pri potvrdenej strongyloidóze, tenióze a hymenolepidóze
Dospelí a deti od 2 rokov: podáva sa 400 mg 1x denne 3 dni po sebe.
V prípade potvrdenej hymenolepidózy sa o 10-21 dní odporúča preliečenie.

Klonorchióza, opistorchióza
Dospelí a deti od 2 rokov: podáva sa 400 mg 2x denne 3 dni po sebe.

Kožná larva migrans
Dospelí a deti od 2 rokov: podáva sa 400 mg 1x denne 1-3 dni po sebe.

Gardióza
Deti vo veku 2-12 rokov: podáva sa 400 mg 1x denne 5 dní po sebe.

Dĺžka liečby je zvyčajne 3 týždne. Ak sa pacient nevylieči do 3 týždňov, indikuje sa ďalší liečebný cyklus.
Aby sa predišlo podávaniu albendazolu v skorých štádiách gravidity, u žien v plodnom veku sa má s liečbou začať v 1. týždni menštruácie alebo po negatívnom tehotenskom teste.

Spôsob použitia

Pred použitím pretrepať.
Liek sa užíva nezávisle od príjmu jedla každý deň v rovnakom čase.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Počas liečby sa nevyžadujú žiadne špeciálne postupy ako je hladovanie alebo užívanie laxatív.
Pacienti s abnormálnymi výsledkami funkčných pečeňových testov (transamináz) sa majú pred začiatkom liečby albendazolom starostlivo sledovať.
Liek obsahuje kyselinu benzoovú.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Stavy, na ktoré si musíte dávať pozor
Záchvaty (záchvaty kŕčov) a iné príznaky
Ľudia, ktorí sa liečia na parazitárnu infekciu, môžu mať tiež zriedkavý a závažný stav nazývaný neurocysticerkóza, čo ... viac >

Účinné látky

albendazol

Indikačná skupina

10 - Anthelmintiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48