ZAHRON COMBI 20 mg/5 mg cps dur (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,59 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,37 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/20 4,59 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
08/20 4,59 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
07/20 4,59 € (0,0 %) 2,37 € (0,0 %)
06/20 4,59 € 2,37 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA, KLF, KAR, INT, GER, END
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ZAHRON COMBI 20 mg/5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0112/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7416C
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZAHRON COMBI 20 mg/5 mg cps dur 30x20 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá – rosuvastatín a amlodipín. Je určený na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých pacientov, ktorí majú súčasne vysokú hladinu cholesterolu, keď zmena v diéte a zvýšenie pohybovej aktivity neboli dostatočne účinné na úpravu hladín cholesterolu a/alebo na prevenciu výskytu srdcovocievnych príhod, ak mjú iné rizikové faktory, ktoré zvyšujú riziko výskytu srdcovej príhody, mozgovej príhody alebo pridružených zdravotných problémov.
Liek je určený pre pacientov, ktorí už užívajú rosuvastatín a amlodipín v takýchto dávkach. Namiesto užívania rosuvastatínu a amlodipínu v jednotlivých tabletách, budú užívať jednu kapsulu likeu, ktorý obsahuje obidve zložky v rovnakých silách.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 kapsula denne.

Fixná kombinácia dávok nie je vhodná na úvodnú liečbu. Dávka (ako aj úprava dávky) má byť určená na základe dávok jednotlivých zložiek kombinácie.

Spôsob použitia

Kapsuly sa môžu užívať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo bez jedla. Majú sa prehltnúť a zapiť tekutinou a nesmú sa hrýzť. Kapsuly nezapíjať grapefruitovou šťavou.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas gravidity a dojčenia. Ženy vo fertilnom veku musia používať počas liečby účinnú antikoncepciu. Ak počas užívania lieku pacientka otehotnie, liečba sa má okamžite vysadiť.
Bezpečnosť a účinnosť nebola u detí a dospievajúcich vo veku menej ako 18 rokov stanovená. Použitie sa neodporúča.
Použitie u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek je kontraindikované.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene. Zvýšená pozornosť sa má venovať pacientom, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia výskytu <1/10 000).
Počas liečby je potrebné vyhýbať sa konzumácii grapefruitovej šťavy a grapefruitu.
Neodporúča sa nadmerné požívanie alkoholu.
Liek môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.​
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

amlodipín , rosuvastatín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30