YLPIO 80 mg/2,5 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x100 ks

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0034/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6612D
Názov produktu podľa ŠÚKL
YLPIO 80 mg/2,5 mg tablety tbl 100x80 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu 2 liečiv v jednej tablete, ktoré pomáhajú kontrolovať vysoký krvný tlak (hypertenzia):

  • Telmisartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptora angiotenzínu II. Blokovaním účinku angiotenzínu II (telom tvorená látka, ktorá spôsobuje zúženie krvných ciev, čím zvyšuje krvný tlak) uvoľňuje zúženie krvných ciev a znižuje krvný tlak. 
  • Indapamid patrí do skupiny liekov nazývaných diuretiká. Mierne zvyšuje množstvo vyprodukovaného moču a tiež rozširuje krvné cievy.

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých, ktorí sú už liečení telmisartanom a indapamidom podávanými súbežne v rovnakých dávkach ako sú v tejto kombinácii.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.
Dávka má zodpovedať predchádzajúcej liečbe (osobitná kombinácia liekov obsahujúcich telmisartan a indapamid).

Pacienti s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene
Dávka nemá prekročiť 40 mg telmisartanu 1x denne.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať nezávisle od jedla a majú sa prehltnúť s malým množstvom tekutiny alebo iného nealkoholického nápoja. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva. Liek sa počas 1. trimestra tehotenstva neodporúča.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
​​​​​​Liek sa u detí a dospievajúcich až do veku 18 rokov sa neodporúča, bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené.
Starší pacienti môžu byť liečení liekom, keď sú renálne funkcie normálne alebo sú znížené iba minimálne.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene alebo obličiek (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min) alebo u pacientov podstupujúcich hemodialýzu.
Liek v kombinácii s NSAID (systémové podanie) alebo s vysokými dávkami kyseliny acetylsalicylovej (viac ako 3 g/deň) môže mať za následok možné zníženie antihypertenzného účinku.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že pri antihypertenznej liečbe sa občas môžu vyskytnúť závraty alebo ospalosť (zriedkavé, ≥1/10 000 až <1/1 000).
Nepiť alkohol, môže spôsobiť hypotenziu (zníženie krvného tlaku) a/alebo zvýšené riziko závratov alebo mdlôb. 
Liek môže spôsobiť fotosenzitívnu reakciu (frekvencia neznáma), ak sa vyskytne, liečba sa má ukončiť. 
Počas liečby majú pacienti obmedziť vystavovanie sa slnečnému svetlu a UV lúčom a používať primeranú ochranu pred slnečným žiarením.
Indapamid môže vyvolať pozitívnu reakciu v dopingových testoch.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať liek a okamžite vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
- Sepsa (často nazývaná ako „otrava krvi“, je závažná infekcia so zápalovo ... viac >

Účinné látky

indapamid, telmisartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36