XYZAL 5 mg/10 ml perorálny roztok sol por (+ ciachov.striek.-10 ml) 1x200 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,17 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,01 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,16 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/20 3,01 € (0,0 %) 3,16 € (0,0 %)
01/20 3,01 € (0,0 %) 3,16 € (0,0 %)
12/19 3,01 € (0,0 %) 3,16 € (0,0 %)
11/19 3,01 € 3,16 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

XYZAL 5 mg/10 ml perorálny roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
24/0261/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35383
Názov produktu podľa ŠÚKL
Xyzal 5 mg/10 ml perorálny roztok sol por 1x200 ml/100 mg (+ ciachov.striek.-10 ml)
Aplikačná forma
SOL POR - Perorálny roztok
Držiteľ rozhodnutia
Dodávatelia

Popis a určenie

Levocetirizín dihydrochlorid, liečivo tohto lieku, je antialergikum (liek proti alergii). Používa sa na liečbu príznakov ochorenia spojených:

  • s alergickou nádchou (vrátane perzistujúcej (pretrvávajúcej) alergickej nádchy);
  • so žihľavkou (opuchnutie, sčervenanie a pálenie pokožky). 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov
Odporúčaná denná dávka je 10 ml roztoku.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Klírens kreatinínu 50-79 ml/min - odporúča sa 10 ml roztoku 1x denne.
Klírens kreatinínu 30-49 ml/min - odporúča sa 10 ml roztoku každý druhý deň.
Klírens kreatinínu < 30 ml/min - odporúča sa 10 ml roztoku každý tretí deň.

Deti vo veku od 6 do 12 rokov
Odporúčaná denná dávka je 10 ml roztoku.

Deti vo veku 2 až 6 rokov
Odporúčaná denná dávka je 5 ml roztoku, ktorá sa má podávať v 2 dávkach po 2,5 ml roztoku 2x denne.

Dĺžka liečby
Intermitentná alergická rinitída (príznaky trvajúce menej ako 4 dni v týždni alebo menej ako 4 týždne v roku) - má sa liečiť podľa charakteru ochorenia a jeho anamnézy; liečbu možno ukončiť, len čo vymiznú príznaky a obnoviť, keď sa opätovne prejavia príznaky. 
Perzistentná alergická rinitída (príznaky trvajúce dlhšie ako 4 dni v týždni alebo viac ako 4 týždne v roku) - možno naplánovať kontinuálnu liečbu pacienta počas obdobia expozície alergénom. Existujú klinické skúsenosti s užívaním levocetirizínu počas liečby trvajúcej min. 6 mesiacov. 
Chronická urtikária a chronická alergická nádcha - existujú klinické skúsenosti s užívaním levocetirizínu (racemátu) až do 1 roka.

Spôsob použitia

K lieku je pribalená perorálnu striekačku. Perorálnou striekačkou sa má odmerať príslušný objem perorálneho roztoku a vyliať na lyžičku alebo do pohára s vodou.
Roztok sa musí užívať perorálne okamžite po nariedení a užíva sa nezávisle od jedla.

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade.
Liek sa môže užívať počas dojčenia s opatrnosťou.
Deti vo veku 6 mesiacov - 2 roky: k dispozícii sú klinické údaje o použití lieku, ale sú nedostatočné.
U pacientov s klírensom kreatinínu < 10 ml/min je liek kontraindikovaný.
U pacientov s epilepsiou je potrebná zvýšená opatrnosť.
Liek ovplyvňuje výsledky kožných testoch. Pred testovaním je potrebné vysadiť lieky 3 dni vopred.
Ak sa počas liečby vyskytne ospalosť, únava, asténia - neodporúča sa viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje metylparabén, propylparabén, maltitol.
Po 1. otvorení sa liek uchováva pri teplote do 25°C po dobu 3 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Sucho v ústach, bolesť hlavy, únava a ospalosť/spavosť.
Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
Vyčerpanosť a bolesť brucha.
Neznáme: čas ... viac >

Účinné látky

levocetirizín dihydrochlorid

Indikačná skupina

24 - Antihistaminiká, histamín

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24