Xorimax 250 mg tbl obd (blis. Al/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,30 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,22 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,08 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 1,22 € (0,0 %) 2,08 € (0,0 %)
06/22 1,22 € (0,0 %) 2,08 € (0,0 %)
05/22 1,22 € (0,0 %) 2,08 € (0,0 %)
04/22 1,22 € 2,08 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Xorimax 250 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0149/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91268
Názov produktu podľa ŠÚKL
Xorimax 250 mg tbl obd 10x250 mg (blis. Al/Al)
Aplikačná forma
TBL OBD - Obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je antibiotikum, ktoré sa používa u dospelých a detí. Účinkuje tak, že usmrcuje baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.

Používa sa na liečbu infekcií:

  • hrdla,
  • nosových dutín,
  • stredného ucha,
  • pľúc alebo hrudníka,
  • močových ciest,
  • kože a mäkkých tkanív.

Môže sa používať aj:

  • na liečbu Lymskej choroby (infekcia, ktorú šíria parazity nazývané kliešte).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 14. 6. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti (≥ 40 kg)
Akútna tonzilitída a faryngitída, akútna bakteriálna sinusitída: 250 mg 2x denne
Akútna otitis media: 500 mg 2x denne
Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy: 500 mg 2x denne
Cystitída: 250 mg 2x denne
Pyelonefritída: 250 mg 2x denne
Nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív: 250 mg 2x denne
Lymská choroba: 500 mg 2x denne počas 14 dní (rozmedzie od 10 do 21 dní)

Deti (< 40 kg)
Nie sú skúsenosti s použitím lieku u detí mladších ako 3 mesiace.
Akútna tonzilitída a faryngitída, akútna bakteriálna sinusitída: 10 mg/kg 2x denne, maximálne 125 mg 2x denne
Deti vo veku dva roky alebo staršie s otitis media, alebo, keď je to vhodné, so závažnejšími infekciami: 15 mg/kg 2x denne, maximálne 250 mg 2x denne 
Cystitída: 15 mg/kg 2x denne, maximálne 250 mg 2x denne 
Pyelonefritída: 15 mg/kg 2x denne, maximálne 250 mg 2x denne počas 10 až 14 dní
Nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív: 15 mg/kg 2x denne, maximálne 250 mg 2x denne
Lymská choroba: 15 mg 2x denne, maximálne 250 mg 2x denne počas 14 dní (10 až 21 dní)

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov s výraznou poruchou funkcie obličiek sa odporúča znížiť dávku cefuroxímu tak, aby sa vykompenzovalo jeho pomalšie vylučovanie. 
Odporúčané dávky lieku pre pacientov s poruchou funkcie obličiek sú uvedené v SPC časť 4.2 (Tabuľka 3).

Dĺžka liečby:
Zvyčajný cyklus liečby trvá 7 dní (môže sa pohybovať v rozmedzí od piatich do desiatich dní).

Spôsob použitia

Na perorálne použitie. Tablety sa majú užívať v celku, v pravidelných časových intervaloch, po jedle a zapiť dostatočným množstvom vody. Tablety sa nesmú drviť, preto nie sú vhodné pre pacientov, ktorí nevedia prehltnúť tablety. U detí sa môže použiť perorálna suspenzia cefuroxím-axetilu.

Upozornenie 

Liek sa má predpisovať tehotným ženám iba vtedy, keď prínos prevažuje nad rizikom.
Liek sa má používať počas dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 3 mesiace z dôvodu nedostatku skúseností.
Pri dlhodobom podávaní môže dôjsť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov. 
Lieky, ktoré sa používajú na zníženie množstva žalúdočnej kyseliny (napr. antacidá používané na liečbu pálenia záhy), môžu ovplyvniť spôsob, akým liek účinkuje.
Ak sa pri užívaní lieku objavia závažné kožné nežiaduce reakcie, liečbu je potrebné ihneď ukončiť.
Použitie cefuroxímu je spájané s pozitivitou Coombsovho testu, čo môže interferovať s krížovou krvnou skúškou. 
U pacientov liečených cefuroxím-axetilom sa na stanovenie hladín glukózy v krvi/plazme odporúča používať buď glukózooxidázovú, alebo hexokinázovú metódu.
Nakoľko tento liek môže spôsobiť závraty, pacientov treba upozorniť, aby boli pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov obozretní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ukončite užívanie cefuroxímu a okamžite vyhľadajte lekársku starostlivosť, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich príznakov:
Načervenalé ploché vyrážky, ktoré vyzerajú ako malé terčíky alebo o ... viac >

Účinné látky

cefuroxím

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36