Xerdoxo 15 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/PVC/Al-kalendár.bal.) 1x42 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Xerdoxo 15 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0100/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4421D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Xerdoxo 15 mg filmom obalené tablety tbl flm 42x15 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al-kalendár.bal.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo rivaroxabán a a patrí do skupiny liekov nazývaných antitrombotiká. Pôsobí tým, že potláča faktor zrážavosti krvi (faktor Xa), a preto znižuje náchylnosť na tvorbu krvných zrazenín.

Používa sa u dospelých na:

  • zabránenie vzniku krvných zrazenín v mozgu (cievnej mozgovej príhody) a v iných krvných cievach u pacientov s poruchou srdcového rytmu (nevalvulárna fibrilácia predsiení) s jedným či viacerými rizikovými faktormi.
  • liečbu krvných zrazenín v žilách nôh (hlbokej žilovej trombózy) a v krvných cievach pľúc (pľúcnej embólie) a na zabránenie opätovného vzniku krvných zrazenín v krvných cievach nôh a/alebo v pľúcach.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 13. 1. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie pre jednotlivé indikácie, prestavenie na iný typ liekov aj dávkovanie pre osobitné skupiny pacientov sú uvedené v SPC v časti 4.2.

Liečba má byť dlhodobá pod podmienkou, že prospech prevencie cievnej mozgovej príhody a systémovej embolizácie preváži riziko krvácania.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať každý deň približne v rovnakom čase. Užívajú sa spolu s jedlom alebo bez jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Nezapíjať ľubovníkovým čajom.

Ak pacient nie je schopný prehĺtať tablety, sa môže tableta tesne pred podaním rozdrviť a rozmiešať vo vode alebo v jablčnom pyré. Po podaní rozdrvených tabliet sa má pacient okamžite najesť.
Rozdrvená tableta sa môže taktiež podať gastrickou sondou po ubezpečení sa o správnom umiestnení sondy. Rozdrvená tableta má byť rozmiešaná v malom objeme vody a následne má byť podaná čistá voda. Po podaní má byť okamžite enterálne podaná strava.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a obdobia dojčenia. Ženy v repordukčnom veku musia počas liečby zabrániť otehotneniu.
Bezpečnosť a účinnosť u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené.
Použitie lieku sa neodporúča u pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ochorením pečene súvisiacim s koagulopatiou a klinicky relevantným rizikom krvácania, vrátane cirhotických pacientov s Childovým-Pughovým typom B a C.
U pacientov s malígnymi novotvarmi, s vysokým rizikom krvácania je použitie rivaroxabánu kontraindikované.
Počas liečby je potrebné pozorne sledovať prejavy krvácania.
Liek sa má vysadiť minimálne 24 hodín pred invazívnym alebo chirurgickým výkonom a na základe klinického posúdenia lekára. Ak výkon nemožno oddialiť, treba zhodnotiť zvýšené riziko krvácania voči naliehavosti výkonu.
Po invazívnom alebo chirurgickom zákroku sa má čo najskôr obnoviť liečba za predpokladu, že to klinický stav dovolí a že podľa úsudku ošetrujúceho lekára bola preukázaná adekvátna hemostáza.
Pri prvom výskyte závažnej kožnej vyrážky (napr. šírenie, zintenzívnenie a/alebo tvorba pľuzgierov) alebo iného prejavu precitlivenosti spojeného s léziami slizníc sa má liek vysadiť.
Neužívať súbežne s prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum).
Liek môže spôsobiť závraty (často) alebo mdloby (menej často). V takomto prípade nesmie pacient viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tak ako všetky podobné lieky (antitrombotiká), aj Xerdoxo môže spôsobiť krvácanie, ktoré môže ohroziť život. Nadmerné krvácanie môže viesť k náhlemu poklesu tlaku krvi (šoku). V niektorých prípadoch ... viac >

Účinné látky

rivaroxaban

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30