Xeloda 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC)

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Xeloda 500 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/163/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30402
Názov produktu podľa ŠÚKL
Xeloda 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Indikácie:
Xeloda patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká, ktoré zastavujú rast nádorových buniek. Xeloda obsahuje látku kapecitabín, ktorá sama o sebe nie je cytostatikom. Až po jej vstrebaní v organizme sa mení na aktívnu protinádorovú látku (viac v nádorovom ako v normálnom tkanive). Liek Xeloda predpisujú lekári na liečbu rakoviny hrubého čreva, konečníka alebo prsníka.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liek sa užíva podľa individuálne stanovenej schémy (obvykle v dvoch denných dávkach, ráno a večer). Tablety sa užívajú do pol hodiny po jedle (obvykle raňajky a večera), vždy v celku a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Po 14 dňoch užívania sa zväčša necháva 7-dňová prestávka, počas ktorej sa liek neužíva. Počet liečebných cyklov stanoví lekár. Liek môže ovplyvňovať pozornosť. Nepiť alkohol.

Nežiaduce účinky

Podobne ako iné lieky aj Xeloda môže mať nežiaduce účinky.
Najčastejšími nežiaducimi účinkami lieku Xeloda sú:
• hnačka, nevoľnosť, vracanie, stomatitída (vriedky v ústach a hrdle) a bolesti brucha
• kožná reakcia na rukách a nohách (mravenčenie, necitlivosť, bolesti, opuch alebo sčervenanie d ... viac >

Účinné látky

kapecitabín

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36