Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,33 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,14 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,19 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 1,11 € (-2,6 %) 1,22 € (+2,5 %)
12/23 1,14 € (0,0 %) 1,19 € (0,0 %)
11/23 1,14 € (+6,5 %) 1,19 € (0,0 %)
10/23 1,07 € 1,19 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU, PSY
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

XANAX SR 0,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0132/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
83099
Názov produktu podľa ŠÚKL
XANAX SR 0,5 mg tbl plg 30x0,5 mg (blis.PA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo alprazolam. Patrí do skupiny liekov, nazývaných benzodiazepíny. Liek sa používa u dospelých na liečbu príznakov úzkosti, ktoré sú závažné, hendikepujúce alebo predstavujú pre pacienta extrémnu záťaž. Tento liek je iba na krátkodobé použitie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba sa má začať najnižšou odporúčanou dávkou. Najvyššia odporúčaná dávka sa nesmie prekročiť. Optimálna dávka sa musí stanoviť individuálne podľa závažnosti symptómov a individuálnej odpovede pacienta. Ak je potrebné zvýšiť dávku, má sa zvýšiť najprv večerná dávka pred denným dávkovaním.

Úzkosť

Obvyklá úvodná dávka: 1,0 mg denne, podávaná ako jedna tableta (1 mg) denne alebo 0,5 mg 2x denne.
Obvyklý rozsah dávkovania: 0,5 mg – 4,0 mg denne, v 1 alebo 2 dávkach.

Starší pacienti, oslabení pacienti a pacienti s pokročilým ochorením pečene:
Obvyklá úvodná dávka:
 0,5 mg – 1,0 mg denne, podávaná ako jedna tableta (1 mg) denne alebo 0,5 mg 2x denne.
Obvyklý rozsah dávkovania: 0,5 mg – 1,0 mg denne, dávka sa môže postupne zvyšovať v prípade potreby a znášanlivosti lieku.

Panické poruchy

Obvyklá úvodná dávka: 0,5 mg – 1,0 mg pred spaním na noc alebo 0,5 mg 2x denne.
Obvyklý rozsah dávkovania: Dávka sa musí prispôsobiť odpovedi pacienta, dávka sa nesmie zvýšiť o viac ako 1 mg každé 3 – 4 dni. 

Dĺžka liečby
Liečba má trvať čo najkratšie.

Pri úzkostných stavoch a úzkosti spojenej s depresiou by mala celková dĺžka liečby trvať do 6 mesiacov a u panických porúch do 8 mesiacov.

Ukončenie liečby
Dávka sa musí znižovať postupne podľa zmeny klinického stavu.

Odporúča sa neznižovať dennú dávku o viac ako 0,5 mg každé 3 dni.
U niektorých pacientov môže byť potrebné znižovať dávky ešte pomalšie

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku (perorálne), v pravidelných časových intervaloch a zapíjajú sa malým množstvom vody. Vzťah k jedlu sa neuvádza. 
Tablety sa nesmú drviť, žuť ani hrýzť.
Ak sa má liek podávať 1x denne, uprednostňuje sa podávať dávku ráno.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov neboli stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov a u pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Na liek sa môže vyvinúť závislosť a tolerancia. Dlhodobé užívanie sa neodporúča.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.

Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb): depresia, útlm, ospalosť, porucha koordinácie pohybov, poruchy pamäti, porucha artikulácie, závrat, bolesť hlavy, zápcha, sucho v ústach, únava, po ... viac >

Účinné látky

alprazolam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24