Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,67 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,86 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 1,86 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
02/23 1,86 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
01/23 1,86 € (0,0 %) 0,81 € (0,0 %)
12/22 1,86 € 0,81 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

XANAX 1 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0052/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96977
Názov produktu podľa ŠÚKL
XANAX 1 mg tbl 30x1 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo alprazolam. Patrí do skupiny liekov, nazývaných benzodiazepíny. Liek sa používa u dospelých na liečbu príznakov úzkosti, ktoré sú závažné, hendikepujúce alebo predstavujú pre pacienta extrémnu záťaž. Tento liek je iba na krátkodobé použitie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba sa má začať najnižšou odporúčanou dávkou. Najvyššia odporúčaná dávka sa nesmie prekročiť. Optimálna dávka sa musí stanoviť individuálne podľa závažnosti symptómov a individuálnej odpovede pacienta. Ak je potrebné zvýšiť dávku, má sa zvýšiť najprv večerná dávka pred denným dávkovaním.

Úzkosť
Obvyklá úvodná dávka: 0,25 mg – 0,5 mg 3x denne
Obvyklý rozsah dávkovania: 0,5 mg – 4,0 mg denne, v rozdelených dávkach

Geriatrickí pacienti a oslabení pacienti

Obvyklá úvodná dávka: 0,25 mg 2x denne alebo 3x denne
Obvyklý rozsah dávkovania: 0,5 mg – 0,75 mg denne v rozdelených dávkach, dávka sa môže postupne zvyšovať podľa potreby a znášanlivosti lieku

Panické poruchy
Obvyklá úvodná dávka: 0,5 mg – 1,0 mg pred spaním na noc alebo 0,5 mg 3x denne
Obvyklý rozsah dávkovania: Dávka sa musí prispôsobiť odpovedi pacienta, dávka sa nesmie zvýšiť o viac ako 1 mg každé 3 – 4 dni. Dávkovanie sa môže zvýšiť podľa terapeutickej schémy až do hodnoty troch alebo štyroch denných dávok.

Odporúča sa dodržiavať všeobecné pravidlo podávania najnižšej účinnej dávky, aby sa predišlo vzniku nadmernej sedácie alebo ataxie. Stav pacientov sa musí pravidelne sledovať a dávka sa musí upravovať podľa ich potreby. Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, dávka sa musí znížiť.

Dĺžka liečby:
Liečba má trvať čo najkratšie.
Pri úzkostných stavoch a úzkosti spojenej s depresiou by mala celková dĺžka liečby trvať do 6 mesiacov a u panických porúch do 8 mesiacov.

Ukončenie liečby:
Dávka sa musí znižovať postupne podľa zmeny klinického stavu.
Odporúča sa neznižovať dennú dávku o viac ako 0,5 mg každé 3 dni.
U niektorých pacientov môže byť potrebné znižovať dávky ešte pomalšie

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku (perorálne), v pravidelných časových intervaloch a zapíjajú sa malým množstvom vody. 
Vzťah k jedlu sa neuvádza.
Tablety majú deliacu ryhu. Pri liekoch so silou 0,25 mg; 0,5 mg a 1 mg  slúži deliaca ryha na rozlomenie, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.
Pri lieku so silou 2 mg slúži deliaca ryha na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov neboli stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov a u pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Na liek sa môže vyvinúť závislosť a tolerancia. Dlhodobé užívanie sa neodporúča.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.

Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb): depresia, útlm, ospalosť, porucha koordinácie pohybov, poruchy pamäti, porucha artikulácie, závrat, bolesť hlavy, zápcha, sucho v ústach, únava, po ... viac >

Účinné látky

alprazolam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36