Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,99 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,99 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 0,00 € (0,0 %) 5,99 € (0,0 %)
11/17 0,00 € (0,0 %) 5,99 € (0,0 %)
10/17 0,00 € (0,0 %) 5,99 € (0,0 %)
09/17 0,00 € 5,99 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0011/89-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24663
Názov produktu podľa ŠÚKL
WARFARIN ORION 5 mg tbl 100x5 mg (liek.HDPE)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento liek patrí do skupiny liekov nazývanej perorálne antikoagulanciá a používa sa na prevenciu pred trombózou (krvné zrazeniny) alebo na liečbu trombózy a tromboembolických komplikácií. Liek zabraňuje tvorbe krvných zrazenín. Liek sa zvyčajne užíva na:

  • prevenciu a liečbu hlbokej trombózy žíl na dolných končatinách (tvorba zrazenín v žilách nôh) a pľúcnej embólie (krvné zrazeniny v pľúcnych cievach),
  • prevenciu tvorby krvných zrazenín a ich prenosu do mozgových ciev, do ciev srdca a vôbec do ciev po celom tele počas fibrilácie predsiení srdca (srdcová arytmia), po infarkte myokardu alebo po náhrade srdcovej chlopne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie vždy určí lekár individuálne.

Dospelí:
Pacientom s priemernou telesnou hmotnosťou a pacientom s hodnotou INR pred liečbou pod 1,2 sa podáva počas 3 dní po sebe dávka 10 mg denne. Ďalej dávkovanie pokračuje podľa tabuľky v SPC (časť 4.2) na základe výsledku INR.
Ambulantným pacientom a tým, ktorí majú vrodený deficit proteínu C alebo S, sa odporúča aplikovať 3 dni za sebou iniciálnu dávku 5 mg. Ďalej dávkovanie pokračuje podľa tabuľky v SPC (časť 4.2) na základe výsledku INR.
Starším pacientom, osobám s menšou telesnou konštrukciou, alebo s hodnotou INR pred liečbou vyššou ako 1,2, respektíve tým, ktorí majú ochorenie alebo liečbu ovplyvňujúcu účinnosť antikoagulačnej liečby, sa odporúča začať s podávaním 5 mg počas 2 po sebe nasledujúcich dní. Ďalej dávkovanie pokračuje podľa tabuľky v SPC (časť 4.2) na základe výsledku INR.
Merania INR sa vykonávajú denne až do dosiahnutia stabilnej cieľovej hodnoty, zvyčajne to trvá 5-6 dní od začiatku podávania. Počas dlhodobej liečby sa dávkovanie upravuje – viď tabuľka v SPC (časť 4.2).

Pediatrická populácia:
Začiatok a sledovanie liečby realizuje detský lekár. Dávkovanie sa upravuje podľa tabuľky v SPC (časť 4.2).

Elektívny chirurgický zákrok:
Pre-, peri- a postoperačná antikoagulačná liečba sa uskutočňuje nasledovným spôsobom. Týždeň pred plánovanou operáciou sa stanoví hodnota INR. 1-5 dní pred zákrokom sa preruší podávanie warfarínu. Čas prerušenia podávania warfarínu závisí od hodnoty INR:
- ak je INR > 4,0, preruší sa podávanie 5 dní pred operáciou,
- ak je INR = 3,0-4,0, preruší sa podávanie 3 dni pred operáciou,
- ak je INR = 2,0-3,0, preruší sa podávanie 2 dni pred operáciou.
Večer pred operáciou sa znovu skontroluje INR a ak je hodnota > 1,8, podá sa p.o. alebo i.v. 0,5-1 mg vitamínu K1. V deň operácie sa priebežne zvažuje potreba infúzie s heparínom alebo preventívne podanie nízkomolekulárneho heparínu. Pokračuje sa s.c. podávaním nízkomolekulárneho heparínu 5-7 dní po operácii spolu s obnovením liečby warfarínom. Bežná udržiavacia dávka warfarínu sa podá večer v deň malého zákroku a po väčšej operácii v deň, keď pacient začne prijímať potravu p.o.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň v presne stanovenom čase a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody.

Upozornenie

Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný.
Warfarín neprestupuje do materského mlieka, dojčenie môže počas liečby warfarínom pokračovať.
Pacient má informovať lekára o používaní všetkých liekov, vrátane liekov na predpis, voľnopredajných liekov, liekov rastlinného pôvodu, prírodných produktov ako aj vitamínov. Bez konzultácie s lekárom sa nesmie ani začať používať nový liek, ani prerušiť doterajšia liečba.
Nadmerná konzumácia alkoholu so súčasnou poruchou funkcie pečene potenciuje účinky warfarínu.
Súčasne s liekom sa nesmie užívať čaj z ľubovníka bodkovaného alebo prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný.
Brusnicový džús a ďalšie produkty z brusníc môžu zvyšovať účinok warfarínu, a preto sa neodporúča súbežné použitie. Účinok warfarínu zvyšuje aj chinín v toniku.
Pacient počas liečby nemá meniť stravovacie návyky.
Ak počas liečby pacient spozoruje nadmernú tvorbu modrín, krvácanie z nosa alebo z ďasien, krv v moči alebo v stolici, čiernu stolicu, vracanie krvi, silnejšiu alebo predĺženú menštruáciu, musí sa poradiť s lekárom.
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Počas liečby WARFARINOM ORION sa u 1 až 10 % pacientov môže vyskytnúť krvácanie. Jeho najbežnejšou formou býva mierne krvácanie (krvácanie z nosa alebo z ďasien, alebo tvorenie modrín). Menej často s ... viac >

Účinné látky

warfarín sodná soľ

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36