Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,99 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,99 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
01/17 0,00 € (0,0 %) 5,99 € (0,0 %)
12/16 0,00 € (0,0 %) 5,99 € (0,0 %)
11/16 0,00 € (0,0 %) 5,99 € (0,0 %)
10/16 0,00 € 5,99 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Inzercia
 
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0011/89-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24663
Názov produktu podľa ŠÚKL
WARFARIN ORION 5 mg tbl 100x5 mg (liek.HDPE)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento liek patrí do skupiny liekov nazývanej perorálne antikoagulanciá a používa sa na prevenciu pred trombózou (krvné zrazeniny) alebo na liečbu trombózy a tromboembolických komplikácií. Liek zabraňuje tvorbe krvných zrazenín. Liek sa zvyčajne užíva na:

  • prevenciu a liečbu hlbokej trombózy žíl na dolných končatinách (tvorba zrazenín v žilách nôh) a pľúcnej embólie (krvné zrazeniny v pľúcnych cievach),
  • prevenciu tvorby krvných zrazenín a ich prenosu do mozgových ciev, do ciev srdca a vôbec do ciev po celom tele počas fibrilácie predsiení srdca (srdcová arytmia), po infarkte myokardu alebo po náhrade srdcovej chlopne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v I. a III. trimestri tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie je určované individuálne (môže sa zo dňa na deň odlišovať). Tablety sa užívajú počas prvých 2-4 dní obvykle v dávke 10 mg, ktorá je neskôr znížená na 2-8 mg (výnimočne aj viac). Tablety sa užívajú nezávisle na jedle a v presne stanovenú dobu a zapijú sa vodou. Ak počas liečby pacient spozoruje nadmernú tvorbu modrín, krvácanie z nosa alebo z ďasien, krv v moči alebo v stolici, čiernu stolicu, vracanie krvi, silnejšiu alebo predĺženú menštruáciu, mal by sa poradiť s lekárom. Liek sa nesmie vysadiť náhle, potrebný je častý kontakt s lekárom.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Počas liečby WARFARINOM ORION sa u 1 až 10 % pacientov môže vyskytnúť krvácanie. Jeho najbežnejšou formou býva mierne krvácanie (krvácanie z nosa alebo z ďasien, alebo tvorenie modrín). Menej často s ... viac >

Účinné látky

warfarín

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36

Návrat na predošlú verziu adcc.sk