Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Voltaren Retard 100
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0247/80-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
87521
Názov produktu podľa ŠÚKL
Voltaren Retard 100 tbl plg 30x100 mg
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sodná soľ diklofenaku. Patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu.

Liek možno použiť na liečbu nasledujúcich ochorení:

  • reumatická bolesť kĺbov (artritída),
  • bolesť chrbta, meravosť ramenného kĺbu, tenisový lakeť a iné druhy reumatizmu,
  • vyvrtnutia kĺbov, natiahnutia svalov a iné poranenia,
  • bolesť a opuch po chirurgickom zákroku,
  • bolestivé zápalové stavy v gynekológii vrátane bolestivej menštruácie.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 6. 4. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: začiatočná aj udržiavacia dávka je 1 tableta (100 mg) 1x denne.

Pacienti s kongestívnym zlyhávaním srdca (NYHA-I) a pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie): musia byť liečení iba po starostlivom zvážení a iba pri dávkach ≤ 100 mg denne, ak sú liečení dlhšie ako 4 týždne.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú tekutinou, najlepšie počas jedla. Tablety sa nesmú lámať alebo hrýzť. Ak sú symptómy najvýraznejšie v noci alebo ráno, je najlepšie užiť liek večer.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa má liek podať iba ak je to nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa liek nemá podávať.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich.
Opatrnosť sa odporúča pri podávaní lieku starším pacientom. Predovšetkým chorľavým alebo pacientom s nízkou telesnou hmotnosťou sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so zlyhávajúcou pečeňou a/alebo zlyhávajúcimi obličkami (GFR <15 ml/min/1,73m2). U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča opatrnosť.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacienti, u ktorých sa počas používania lieku vyskytnú poruchy videnia, závraty, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy CNS, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Prestaňte užívať Voltaren Retard 100 a ihneď informujte svojho lekára, ak zbadáte:
Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov):
mierne kŕče a ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36