Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,20 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,36 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 2,36 € (0,0 %) 0,84 € (0,0 %)
11/22 2,36 € (0,0 %) 0,84 € (0,0 %)
10/22 2,36 € (0,0 %) 0,84 € (0,0 %)
09/22 2,36 € 0,84 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Voltaren Rapid  50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0098/91-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
27802
Názov produktu podľa ŠÚKL
Voltaren Rapid 50 mg tbl obd 20x50 mg
Aplikačná forma
TBL OBD - Obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo draselná soľ diklofenaku. Patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu.

Liek možno použiť na krátkodobú liečbu nasledujúcich ochorení:

  • vyvrtnutia kĺbov, natiahnutia svalov a iné poranenia,
  • bolesť a opuch po chirurgickom zákroku,
  • bolestivé zápalové stavy v gynekológii vrátane bolestivej menštruácie,
  • bolesť chrbta, meravosť ramenného kĺbu, tenisový lakeť a iné druhy reumatizmu mäkkých tkanív,
  • záchvaty migrény.

Liek možno použiť na doplnenie liečby akútnych infekcií ucha, nosa alebo hrdla. Nemá použiť len na zníženie horúčky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:

Odporúčaná začiatočná denná dávka je 2-3 tablety (100-150 mg). V menej závažných prípadoch postačujú zvyčajne 2 tablety (100 mg) denne. Celková denná dávka sa má spravidla rozdeliť na 2-3 čiastkové dávky.

Primárna dysmenorea: denná dávka je obvykle 1-3 tablety (50-150 mg). Na začiatku sa má podať dávka 1-2 tablety (50-100 mg), dávku možno v priebehu niekoľkých menštruačných cyklov zvýšiť až na maximum 4 tablety (200 mg) denne. Liečba sa má začať pri objavení sa prvých príznakov a v závislosti od symptomatológie sa v nej má pokračovať niekoľko dní.

Migréna: začiatočná dávka 1 tableta (50 mg) sa má užiť pri prvých príznakoch blížiaceho sa záchvatu. Keď sa nedosiahne dostatočné zmiernenie bolesti do 2 hodín, možno užiť ďalšiu dávku 1 tablety (50 mg). Ďalšie dávky 1 tablety (50 mg) možno užiť v intervaloch 4-6 hodín, pričom sa nemá prekročiť celková dávka 4 tablety (200 mg) denne.

Deti vo veku 14 rokov a viac:

Obvykle postačuje denná dávka 1-2 tablety (50-100 mg). Celková denná dávka sa má spravidla rozdeliť na 2 čiastkové dávky.

Pacienti s kongestívnym zlyhaním srdca (NYHA-I) a pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie): musia byť liečení iba po starostlivom zvážení a iba pri dávkach ≤ 100 mg denne, ak sú liečení dlhšie ako 4 týždne.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú tekutinou, najlepšie pred jedlom. Tablety sa nesmú lámať alebo hrýzť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa má liek podať iba ak je to nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa liek nemá podávať.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 14 rokov.
Opatrnosť sa odporúča pri podávaní lieku starším pacientom. Predovšetkým chorľavým alebo pacientom s nízkou telesnou hmotnosťou sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so zlyhávajúcou pečeňou a/alebo zlyhávajúcimi obličkami (GFR <15 ml/min/1,73m2). U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča opatrnosť.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacienti, u ktorých sa počas používania lieku vyskytnú poruchy videnia, závraty, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy CNS, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje sacharózu.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Prestaňte užívať Voltaren Rapid a ihneď informujte svojho lekára, ak zbadáte:
Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov):
mierne kŕče a bole ... viac >

Účinné látky

diklofenak draselná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36