Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,09 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,47 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/20 2,47 € (0,0 %) 0,62 € (0,0 %)
05/20 2,47 € (0,0 %) 0,62 € (0,0 %)
04/20 2,47 € (0,0 %) 0,62 € (0,0 %)
03/20 2,47 € 0,62 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Voltaren 50
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0294/91-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97518
Názov produktu podľa ŠÚKL
Voltaren 50 tbl ent 20x50 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sodná soľ diklofenaku a patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu.

Liek možno použiť na liečbu nasledujúcich ochorení:

  • reumatická bolesť kĺbov (artritída),
  • bolesť chrbta, meravosť ramenného kĺbu, tenisový lakeť a iné druhy reumatizmu,
  • záchvaty dny,
  • vyvrtnutia kĺbov, natiahnutia svalov a iné poranenia,
  • bolesť a opuch po chirurgickom zákroku,
  • bolestivé zápalové stavy v gynekológii vrátane bolestivej menštruácie.

Liek možno použiť na doplnenie liečby akútnych infekcií ucha, nosa alebo hrdla. Nemá sa použiť len na zníženie horúčky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúčaná začiatočná denná dávka je 2-3 tablety (100-150 mg). V menej závažných prípadoch, ako aj pri dlhodobej liečbe zvyčajne postačujú 2 tablety (100 mg) denne. Celková denná dávka sa má spravidla rozdeliť na 2-3 čiastkové dávky.

Zmiernenie nočnej bolesti a rannej stuhnutosti: liečbu tabletami cez deň možno doplniť podaním čapíka pred spaním (až do celkovej maximálnej dennej dávky 150 mg).

Primárna dysmenorea: denná dávka je obvykle 1-3 tablety (50-150 mg). Na začiatku sa má podať dávka 1-2 tablety (50-100 mg), dávku možno v priebehu niekoľkých menštruačných cyklov zvýšiť až na maximum 4 tablety (200 mg) denne. Liečba sa má začať pri objavení sa prvých príznakov a v závislosti od symptomatológie sa v nej má pokračovať niekoľko dní.

Pacienti s kongestívnym zlyhaním srdca (NYHA-I) a pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie): musia byť liečení iba po starostlivom zvážení a iba pri dávkach ≤ 100 mg denne, ak sú liečení dlhšie ako 4 týždne.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú tekutinou, najlepšie pred jedlom. Tablety sa nesmú lámať alebo hrýzť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra tehotenstva (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa liek nemá podávať.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 14 rokov.
Opatrnosť sa odporúča pri podávaní lieku starším pacientom. Predovšetkým chorľavým alebo pacientom s nízkou telesnou hmotnosťou sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so zlyhávajúcou pečeňou a/alebo zlyhávajúcimi obličkami (GFR <15 ml/min/1,73m2). U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča opatrnosť.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacienti, u ktorých sa počas používania lieku vyskytnú poruchy videnia, závraty, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy CNS, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Prestaňte užívať Voltaren 50 a ihneď informujte svojho lekára, ak zbadáte:
Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
- mierne kŕče a bolest ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36