Voltaren 140 mg liečivá náplasť emp med (nápl.pap./Alu/PEX laminát) 1x5 ks

Mohlo by vás zaujímať


Voltaren 140 mg liečivá náplasť
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0131/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4902A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Voltaren 140 mg liečivá náplasť emp med 5x140 mg (nápl.pap./Alu/PEX laminát)
Aplikačná forma
EMP MED - Liečivá náplasť

Popis a určenie

Liečivá náplasť je liek, ktorý prináša úľavu od bolesti. Obsahuje liečivo sodnú soľ diklofenaku. Patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID).

Liečivá náplasť sa používa na lokálnu symptomatickú a krátkodobú liečbu bolesti pri akútnych poraneniach ako je podvrtnutie, pohmoždenie a podliatiny na horných a dolných končatinách a tupé poranenia, napr. športové úrazy u dospievajúcich od 16 rokov a dospelých.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 16 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 16 rokov
Jedna liečivá náplasť sa aplikuje lokálne na postihnuté miesto 2krát denne, ráno a večer. Maximálna denná dávka sú 2 liečivé náplasti denne, aj v prípade, že ošetrené má byť viac ako jedno poranené miesto. Preto je možné liečiť v danom čase len jednu bolestivú oblasť.

Dĺžka liečby
Liečivá náplasť je určená na krátkodobú liečbu. Dĺžka trvania liečby nesmie prekročiť 7 dní. V závislosti od indikácie má byť liečivá náplasť používaná v priebehu čo najkratšej doby potrebnej na úľavu od príznakov.

Starší pacienti a pacienti s poruchou obličiek alebo pečene.
Tento liek má byť používaný s opatrnosťou u starších pacientov, ktorí sú viac náchylní k výskytu nežiaducich účinkov (pozri SPC časť 4.4).
Pri podávaní u starších pacientov s poruchou obličiek alebo pečene, pozri časť SPC 4.4.

U dospievajúcich vo veku 16 a viac rokov, ak si liečenie týmito náplasťami vyžaduje viac ako 7 dní na úľavu od bolesti, alebo ak sa príznaky zhoršia, pre pacienta alebo pre rodičov dospievajúcich sa odporúča poradiť s lekárom.

Spôsob použitia

Náplasť sa má aplikovať len na neporušenú zdravú kožu a nemá sa používať pri kúpaní alebo sprchovaní.Liečivá náplasť sa nemá deliť. Ak je to potrebné, môže sa liečivá náplasť pripevniť neokluzívnym obväzom, ale nesmie sa používať spoločne s okluzívnou bandážou. V prípade, že sa stav v priebehu liečby nezlepšuje alebo sa dokonca zhoršuje, má pacient vyhľadať lekára.

Upozornenie

Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov je kontraindikované.
Diklofenak je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva.
Liek sa nemá aplikovať na prsia dojčiacich matiek, ani na rozsiahle plochy kože alebo počas dlhšieho obdobia.
Nesmie sa aplikovať u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidové protizápalové lieky.
Nesmie sa aplikovať pri stavoch uvedených v SPC (v časti 4.3.).
Po odstránení liečivej náplasti nevystavujte liečenú oblasť priamemu slnečnému žiareniu alebo žiareniu v soláriu, aby sa minimalizovalo riziko fotosenzitívnej reakcie.
Neužívajte súbežne žiaden iný liek obsahujúci diklofenak alebo akúkoľvek inú nesteroidovú protizápalovú látku proti bolesti.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Informujte ihneď svojho lekára a prestaňte používať liečivú náplasť, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov: náhla svrbivá vyrážka (žihľavka), opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst al ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36