Voltaren 140 mg liečivá náplasť emp med (nápl.pap./Alu/PEX laminát) 1x5 ks

Mohlo by vás zaujímať

Voltaren 140 mg liečivá náplasť
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0131/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4902A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Voltaren 140 mg liečivá náplasť emp med 5x140 mg (nápl.pap./Alu/PEX laminát)
Aplikačná forma
EMP MED - Liečivá náplasť

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sodnú soľ diklofenaku, ktoré patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID).

Používa sa na lokálnu symptomatickú a krátkodobú liečbu bolesti pri akútnych poraneniach ako je podvrtnutie, pohmoždenie a podliatiny na horných a dolných končatinách a tupé poranenia, napr. športové úrazy u dospievajúcich od 16 rokov a dospelých.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 12. 7. 2023.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 16 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 16 rokov
1 liečivá náplasť sa aplikuje lokálne na postihnuté miesto 2x denne, ráno a večer.
Maximálna denná dávka sú 2 liečivé náplasti denne aj v prípade, že ošetrené má byť viac ako 1 poranené miesto. Preto je možné liečiť v danom čase len 1 bolestivú oblasť.

Liečivá náplasť je určená na krátkodobú liečbu. Dĺžka trvania liečby nesmie prekročiť 7 dní. V závislosti od indikácie má byť liečivá náplasť používaná v priebehu čo najkratšej doby potrebnej na úľavu od príznakov.

V prípade, že sa stav v priebehu liečby nezlepšuje alebo sa dokonca zhoršuje, má pacient vyhľadať lekára.

Spôsob použitia

Ochranné vrecko, ktoré obsahuje liečivú náplasť, sa roztrhne pozdĺž zárezu. Náplasť sa vyberie a odstráni sa 1 z 2 ochranných filmov. Následne sa aplikuje na liečenú oblasť a odstráni sa zostávajúci ochranný film. Náplasť sa nemá strihať.

Podrobný návod na použitie viď PIL časť 3.

Liečivá náplasť sa má aplikovať len na neporušenú zdravú kožu a nemá sa používať pri kúpaní alebo sprchovaní. Nesmie sa aplikovať na poškodenú pokožku s poranením akéhokoľvek druhu (exsudatívna dermatitída, ekzém, infikované poranenie, popálenina alebo rana). Nesmie prísť do kontaktu s alebo byť aplikovaná do očí alebo na sliznice. 
V prípade potreby je možné náplasť pripevniť neokluzívnou bandážou. Nepoužívať súčasne s nepriedušným okluzívnym obväzom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Počas 1. a 2. trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je nevyhnutné(dávka musí byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Liek sa smie používať počas dojčenia iba po porade s lekárom. Nemá sa aplikovať na prsia dojčiacich matiek, ani na rozsiahle plochy kože alebo počas dlhšieho obdobia.
Liek je kontraindikovaný u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov.
Liek má byť používaný s opatrnosťou u starších pacientov, ktorí sú viac náchylní k výskytu nežiaducich účinkov.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym peptickým vredom alebo u pacientov, ktorí už predtým mali astmu, angioedém, žihľavku alebo akútnu rinitídu pri užití kyseliny acetylsalicylovej alebo iných NSAID.
Liečivá náplasť sa nemá používať súčasne so žiadnymi ďalšími liekmi obsahujúcimi diklofenak alebo iné NSAID ani v topickej ani v systémovej forme.
Po odstránení liečivej náplasti sa liečená oblasť nemá vystavovať priamemu slnečnému žiareniu alebo žiareniu v soláriu, aby sa minimalizovalo riziko fotosenzitívnej reakcie (frekvencia veľmi zriedkavá < 1/10 000).
Liečba musí byť okamžite prerušená, ak sa po použití vyskytne kožná vyrážka.
Uchovávať v pôvodnom obale, vrecko dobre uzavreté, aby bol liek chránený pred vysušením a svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4) 

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Informujte ihneď svojho lekára a prestaňte používať Voltaren 140 mg liečivú náplasť, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov:
- náhla svrbivá vyrážka (žihľavka), opuch rúk, nôh, čle ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36