Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Voltaren 100
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0184/80-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66747
Názov produktu podľa ŠÚKL
Voltaren 100 sup 5x100 mg (strip PVC/LDPE)
Aplikačná forma
SUP - Čapíky
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivo v čapíkoch je sodná soľ diklofenaku. Liek patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu.

Liek možno použiť na liečbu nasledujúcich ochorení:

  • reumatická bolesť kĺbov (artritída),
  • bolesť chrbta, meravosť ramenného kĺbu, tenisový lakeť a iné druhy reumatizmu,
  • záchvaty dny,
  • vyvrtnutia kĺbov, natiahnutia svalov a iné poranenia,
  • bolesť a opuch po chirurgickom zákroku,
  • bolestivé zápalové stavy v gynekológii vrátane bolestivej menštruácie,
  • záchvaty migrény.

Liek možno použiť na doplnenie liečby akútnych infekcií ucha, nosa alebo hrdla. Liek sa nemá použiť len na zníženie horúčky.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 31. 1. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Pri aplikácii prípravku je vhodné ležať.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúčaná denná dávka je 1 čapík 1x denne.

Zmiernenie nočnej bolesti a rannej stuhnutosti: liečbu tabletami cez deň možno doplniť podaním 1 čapíka pred spaním (až do celkovej maximálnej dennej dávky 150 mg).

Primárna dysmenorea: začiatočná dávka je 1 čapík pri prvých príznakoch. Ak je to potrebné, možno túto dávku v priebehu niekoľkých menštruačných cyklov zvýšiť až na maximum 2 čapíky denne. Liečba sa má začať pri objavení sa prvých príznakov a v závislosti od symptomatológie sa v nej má pokračovať niekoľko dní.

Liečba záchvatov migrény: má začať dávkou 1 čapík pri prvých príznakoch blížiaceho sa záchvatu. Ďalší 100 mg čapík možno použiť v ten istý deň, ak je to potrebné. Ak pacient potrebuje ďalšiu liečbu v nasledujúcich dňoch, maximálna denná dávka sa má obmedziť na 1 čapík denne.

Pacienti s kongestívnym zlyhaním srdca (NYHA-I) a pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie): majú byť liečení iba po starostlivom zvážení a iba pri dávkach ≤100 mg denne, ak sú liečení dlhšie ako 4 týždne.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Čapíky sú určené len na rektálne použitie a majú sa zaviesť hlboko do konečníka. Odporúča sa použiť čapíky po stolici. Pred použitím čapíka sa odstráni fólia a čapík sa navlhčí studenou vodou. Pacient si ľahnie si nabok a prstom zasunie čapík hlboko do konečníka  Ak je čapík príliš mäkký, aby sa dal zaviesť, môže sa dať schladiť na niekoľko minút do chladničky alebo sa pred odstránením fólie podrží pod prúdom studenej vody. Čapíky sa nemajú deliť, pretože nesprávne podmienky uchovávania môžu mať za následok nerovnomerné rozptýlenie liečiva. Čapíky sa nikdy neprehĺtajú.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra tehotenstva (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
V období dojčenia sa liek nemá podávať.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich.
Opatrnosť sa odporúča pri podávaní lieku starším pacientom. Predovšetkým chorľavým starším pacientom alebo pacientom s nízkou telesnou hmotnosťou sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so zlyhávajúcou pečeňou a/alebo zlyhávajúcimi obličkami  (GFR <15 ml/min/1,73m2). U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča opatrnosť.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacienti, u ktorých sa počas používania lieku vyskytnú poruchy videnia, závraty, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy CNS, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Uchovávať pri teplote do 30 °C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Prestaňte používať Voltaren 100 a ihneď informujte svojho lekára, ak zbadáte:
Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
- mierne kŕče a bol ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36