VITAMMY SAT+ Pulzný oxymeter s OLED obrazovkou 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

VITAMMY SAT+ Pulzný oxymeter
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 18,99 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

VITAMMY sat + je lekársky certifikovaný prstový pulzný oxymeter s moderným dizajnom a precíznou OLED obrazovkou. Moderný dizajn krytu symbolizuje pokročilú technológiu stabilizácie výsledku, vďaka ktorej je možné meranie saturácie krvi kyslíkom a pulz odčítať vo veľmi krátkom čase.

VLASTNOSTI PRODUKTU
• Ľahký, prenosný a ľahko použiteľný,
• Automatické otáčanie obrazovky,
• OLED obrazovka zobrazujúca výsledky merania, čiarový a
stĺpcový graf.
• Indikátor spotreby batérie,
• Automatické vypnutie po 5 sekundách, keď v zariadení nie
je žiadny prst,
• Napájanie pomocou dvoch 1,5V AAA batérií.

Saturácia kyslíkom je percento hemoglobínu okysličeného na  všetok hemoglobín v krvi, takzvaná koncentrácia kyslíka v
krvi. Toto je dôležitý respiračný parameter. Niektoré ochorenia  dýchacích ciest môžu spôsobiť pokles SpO2 v krvi.
K ťažkostiam so zásobovaním tela kyslíkom môžu viesť aj iné príčiny, ako je porucha organizmu, operácia alebo úrazy v
dôsledku niektorých lekárskych vyšetrení. Príznaky poklesu  SpO2 v krvi sú závraty, impotencia, vracanie atď. Závažnejšie
príznaky môžu byť život ohrozujúce. Preto je pre lekára také  dôležité poznať SpO2 pacienta, aby rozpoznal potenciálne  nebezpečenstvo.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pred prvým použitím je potrebné vložiť batérie. Batérie sa vymieňajú, keď je úroveň nabitia nedostatočná.  

K prístroju je priložená Príručka, ktorá popisuje funkcie, požiadavky, štruktúru, špecifikáciu, správne spôsoby prepravy, inštalácie, používania, opravy, prevádzky, údržby, skladovania atď. Príručka obsahuje aj dôležité bezpečnostné postupy na ochranu používateľa a zariadenia. 

MERANIE

1. Prst vložíte úplne dovnútra nechtom smerom k obrazovke zariadenia. Potom stlačte tlačidlo ZAP/VYP oximetra.
Poznámka: Ak prst nie je úplne zasunutý do zariadenia, výsledok merania môže byť nepresný.
2. Odčítajte namerané hodnoty saturácie a pulzu z obrazovky
Poznámka: Počas merania nehýbte prstom. Odporúča sa tiež vyhnúť sa pohybu tela. Po ustálení výsledku merania odčítajte namerané hodnoty z obrazovky
3. Oximeter sa automaticky vypne 5 sekúnd po odstránení z prsta.
Tlačidlo má dve funkcie – krátkym stlačením prebudíte zariadenie z režimu spánku, dlhým stlačením pri zapnutom oximetri zmeníte jas obrazovky. Obrazovka sa otáča automaticky pri otáčaní zariadenia.