VITAMIN STATION Tehotenský test BABYCHECK-1 WB rýchlotest, samodiagnostický test z krvi, 1x1 set

Mohlo by vás zaujímať

VITAMIN STATION Tehotenský test BABYCHECK-1 WB
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P1853A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Test tehotenský krvný BABYCHECK-1 WB samodiagnostický IVD-test
Aplikačná forma
KIT - Súprava
Cena: od 13,99 €

Popis a určenie

Kvalitatívny samodiagnostický tehotenský rýchlotest pre detekovanie hCG (ľudský choriový gonadotropín) z plnej krvi. Krvný test indikuje tehotenstvo už niekoľko dní po oplodnení. S jeho pomocou je možné zistiť koncentráciu hCG od 25IU/L za 5 minút.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Pred použitím testu je potrebné si pozorne prečítať pokyny uvedené v návode na použitie. Test poskytuje spoľahlivý výsledok iba vtedy, ak budú presne dodržané všetky pokyny.

Upozornenie:

  1. Dôsledne dodržujte určené množstvo krvi a pufrového roztoku, ako aj časy na odčítanie.
  2. Tento test sa považuje za in vitro používaný diagnostický nástroj. Neprehĺtajte žiadne z jeho komponentov!
  3. Test sa uchováva pri teplote od +4 C° do +30 C°. V žiadnom prípade nezmrazujte!
  4. Nepoužívajte výrobok, ak doba použiteľnosti, ktorá je uvedená na obale vypršala, alebo ak vnútorné ochranné balenie je poškodené.
  5. Test je vhodný na jednorázové použitie, opätovne ho nepoužívajte!
  6. Uchovávajte mimo dosahu detí!
  7. Po použití môžu byť všetky časti testu vyhodené medzi komunálny odpad.

Informácia od dodávateľa *

Samodiagnostický rýchlotest, vhodný na zistenie tehotenstva, ktorý detekuje prítomnosť hormónu hCG (ľudský choriový gonadotropín). Pomocou rýchlostestov na báze moču je možné detegovať graviditu týždeň po vynechaní menštruácie, kým krvné testy indikujú tehotenstvo už niekoľko dní po oplodnení. Tehotenské krvné testy sú všeobecne presnejšie ako testy na báze moču. To je dôvodom, prečo je použitie krvných / sérových tehotenských testov rozšírené v nemocniciach / laboratóriách. Navyše množstvo spotrebovanej tekutiny môže ovplyvniť výsledky testov na báze moču (hCG sa zriedi vo väčších množstvách tekutiny), ale neovplyvňuje výsledky krvných testov. Presnosť testu je tiež veľmi dôležitá otázka, pretože tehotenstvo vyžaduje od matky určité opatrenia, zmeny životného štýlu, napr. prestať fajčiť, piť alkohol, alebo znížiť dávky niektorých liekov, potravín prípadne ich úplne vysadiť. BABYCHECK-1 WB je kvalitatívny rýchlotest pre detekovanie hCG z plnej krvi. S jeho pomocou za 5 minút je možné zistiť koncentráciu hCG od 25IU/L.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.