VITAMIN STATION Rýchlotest ROTADENO-Screen Rotavírus, samodiagnostický test zo stolice, 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

VITAMIN STATION Rýchlotest ROTADENO-Screen
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P3298A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Test IVD samodiagnostický ROTADENO-Screen 1 ks v balení, ref. 302984, na zisťovanie rota a adenovírusov v stolici
Aplikačná forma
KIT - Súprava
Cena: od 10,63 €

Popis a určenie

Rýchly imunodiagnostický test na imunologickú detekciu rotavírusov a/alebo adenovírusov vo vzorke stolice. Testovacia pomôcka pozostáva z plastového krytu obsahujúceho dva reagenčné prúžky, t. j. jeden určený pre rotavírus a druhý pre adenovírus, pričom každý z nich má odlíšené zóny na detekciu vírusu a na kontrolu.

Balenie obsahuje materiál potrebný na vykonanie testu:

  • 1 zapečatené alumíniové vrecko obsahujúce:
    -  1 testovaciu pomôcku
    -  1 vrecko s vysušovadlom
    Ochranné vrecko otvorte až po odobratí vzorky stolice. Vrecko s vysušovadlom je potrebné zlikvidovať.
  • 1 fľaštičku na odber stolice obsahujúcu 2 ml extrakčného roztoku
  • 1 papierový prúžok na odobratie vzorky stolice
  • 1 príbalový leták

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Test je určený na jednorazové použitie. Počas testovania je potrebné riadiť sa pokynmi na príbalovej informácii.

PREVENTÍVNE OPATRENIA: Test je určený výhradne na diagnostické použitie in vitro. Len na vonkajšie použitie. NEPREHĹTAŤ! Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod. Test je možné vyhodnotiť len vtedy, ak sa dodržia všetky pokyny v návode. Dodržiavajte presne uvedený počet kvapiek a reakčný čas. Skladujte pri teplote od + 4 °C do + 30 °C. Nezmrazujte. Nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na označení škatule a na alumíniovom vrecku alebo ak je ochranné vrecko poškodené. Test na ROTAVÍRUS nepoužívajte opakovane. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po použití môžete všetky časti zlikvidovať v koši na odpadky.