VITAMIN STATION Rýchlotest Hladina vitamínu D samodiagnostický test z krvi, 1x1 set

Mohlo by vás zaujímať

VITAMIN STATION Rýchlotest Hladina vitamínu D
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P4241A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Súprava na rýchlotest Vitamín D Rapid na samodiagnostiku
Aplikačná forma
KIT - Súprava
Cena: od 14,19 €

Popis a určenie

Kazeta na rýchle otestovanie hladiny vitamínu D predstavuje rýchly imunologický chromatografický test na semikvantitatívne určenie hladiny 25-hydroxyvitamínu D (25 (OH) D) v plnej krvi odobratej zo špičky prsta. Tento test ponúka predbežný diagnostický výsledok a môže sa použiť na skríning nedostatočnej hladiny vitamínu D.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Postupuje sa podľa návodu na použitie.

Test na vitamín D je imunologický test založený na princípe kompetitívnej väzby. Počas priebehu testu sa zmes posúva chromatograficky membránou v kapilárach. Membrána je na testovacej čiarke na prúžku pokrytá antigénmi 25 (OH) D. Počas testu 25 (OH) D prítomný vo vzorke „súťaží“ s 25 (OH) D na testovacej čiarke o obmedzené množstvo protilátok proti 25 (OH) D v konjugáte. Čím vyššia je koncentrácia 25 (OH) D vo vzorke, tým jasnejšia bude testovacia čiarka. Výsledok sa odčíta porovnaním s farebnou legendou, ktorá sa dodáva so súpravou. Ako kontrola správnosti postupu sa vždy zobrazí farebná čiarka v kontrolnej oblasti, ktorá znamená, že sa pridalo správne množstvo vzorky a došlo k jej vsiaknutiu do membrány