Vitalipid N Adult con inf (amp.skl.) 10x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0128/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34489
Názov produktu podľa ŠÚKL
VITALIPID N ADULT con inf 10x10 ml (amp.skl.)
Aplikačná forma
CON INF - Infúzny koncentrát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je zmes v tuku rozpustných vitamínov A, K1, D2, E v množstvách, ktoré sú normálne vstrebávané z potravy. Používa sa u dospelých pacientov a detí od veku 11 rokov ako doplnok intravenóznej výživy na pokrytie denných potrieb v tuku rozpustných vitamínov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

1 ml obsahuje: vitamín A 99 μg (330 IU), vitamín D0,5 μg ( 20 IU), vitamín E 0,91 mg (1 IU), vitamín K15 μg

Dospelí a deti od 11 rokov:
Odporučená denná dávka je 1 ampulka (10 ml).

Spôsob použitia:

Infúynz koncentrát je určený na intravenóznu infúziu. Pri podávaní musia byť dodržané sterilné podmienky. Nesmie byť podaný nezriedený, viď. SPC časť 6.6. 

Upozornenia:

Neodporúča sa podať viac ako 8000 IU vitamínu A počas tehotenstva kvôli riziku poškodenia plodu.
Tento liek obsahuje sójový olej a vaječné fosfolipidy.

Liek nesmie byť podávaný neriedený!
Skladovať chránené pred svetlom pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávať v mrazničke.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Žiadne nežiaduce účinky neboli po podaní zaznamenané.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To s ... viac >

Účinné látky

ergokalciferol (vitamín D2), fytomenadión (vitamín K), retinol (vitamín A), tokoferol alfa (vitamín E)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24