Visine Rapid 0,5 mg/ml int opo (fľ.LDPE) 1x15 ml

Mohlo by vás zaujímať

Visine Rapid 0,5 mg/ml
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0270/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6145D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Visine Rapid 0,5 mg/ml očné roztokové kvapky int opo 1x15 ml/7,5 mg (fľ.LDPE)
Aplikačná forma
INT OPO - Očná roztoková instilácia
Cena: od 4,19 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje tetryzolíniumchlorid, ktorý spôsobuje zúženie priesvitu ciev (vazokonstrikciu) spojovkového tkaniva, čím zmierňuje vazodilatáciu a opuch spojoviek. Používa sa:

  • na liečbu dočasného začervenania očí spôsobeného miernym neinfekčným podráždením vyvolaným napríklad dymom, prachom, vetrom, chlórovanou vodou, svetlom alebo alergiami.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí, dospievajúci a deti vo veku 6 rokov a staršie: 1-2 kvapky do postihnutého oka (očí) 2-3x denne. 

Pediatrická populácia: 1 kvapka do postihnutého oka (očí) 2-3x denne.
Tento liek sa môže podávať deťom starším ako 2 roky a mladším ako 6 rokov len na základe odporúčania lekára.

Ak do 2 dní nedôjde k úľave, alebo ak sa začervenanie zhorší alebo pretrváva, používanie lieku sa má prerušiť a pacient sa má poradiť s lekárom. Liek sa používa čo najkratiší čas, ktorý je potrebný na zmiernenie príznakov. Riziko vzniku rebound účinku v prípade dlhodobého používania. 

Spôsob použitia

Na podanie do oka. Po otvorení uzáveru sa fľaštička otočí hore dnom, a zľahka sa stlačí, aby sa zo špičky kvapkadla oddelila 1 alebo 2 kvapky do oka bez toho, aby došlo k jej kontaktu s okom. Aby sa zabránilo kontaminácii roztoku, špička kvapkadla fľaštičky nesmie prísť do kontaktu s ničím iným okrem uzáveru.

Upozornenia

Liek sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ potenciálny prínos liečby pre matku prevažuje nad možnými rizikami pre vývin plodu.
Liek sa nemá používať počas dojčenia, pokiaľ potenciálny prínos liečby pre matku prevažuje nad možnými rizikami pre dojčené dojča.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 2 roky.
Liek je kontraindikovaný pri glaukóme s úzkym (zatvoreným) uhlom. 
Je najlepšie vyhnúť sa súbežnému používaniu tohto lieku a iMAO.
Pri používaní u detí mladších ako 12 rokov sa odporúča dohľad dospelej osoby.
Liek môže spôsobiť dočasné poruchy videnia (rozmazané videnie a mydriázu), ktoré zhoršujú schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. 
Ak sa používajú kontaktné šošovky, musia sa pred podaním lieku vybrať a znovu sa môžu vložiť minimálne 15 minút po podaní.
Liek sa môže požívať maximálne 6 týždňov od otvorenia. Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok zmenil farbu alebo sa zakalil.
Liek obsahuje fosforečnany. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
rozšírenie zreníc.
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
suchosť spojovky s oklúziou slzných bodov po dlhodobom použí ... viac >

Účinné látky

tetryzolíniumchlorid

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24