ViscoPlus 1% hyaluronát sodný v injekčnej striekačke, viskoelastický intraartikulárny roztok 3x2 ml

Mohlo by vás zaujímať

ViscoPlus 1% hyaluronát sodný
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
J98648
Názov produktu podľa ŠÚKL
Roztok viskoelastický intraartikulárny ViscoPlus 1x2 ml, 1% roztok hyaluronátu sodného v injekčnej striekačke
Aplikačná forma
SOL IRU - Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

Popis a určenie

ViscoPlus® (hyaluronát sodný) je 1,0% viskoelastický, sterilný a čistý roztok pre jednu dávku injekcie do kĺbovej dutiny. Vysoko vyčistená látka hyaluronát sodný je rozpustená vo fyziologickom roztoku s pH 6,8-7,6.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.

ViscoPlus® je podávaný formou injekcie do postihnutého kĺbu raz týždenne minimálne v 3 a maximálne v 5 dávkach. Niekoľko kĺbov sa môže liečiť v rovnakom čase.
Efektivita jedného liečebného cyklu s menej než 3 dávkami nebola zistená. V prípade potreby môže byt liečba opakovaná, ale nie skôr než za 6 mesiacov.
Vyberte naplnenú injekciu z ochranného obalu. Krútením odstráňte klobúčik a okamžite pripojte vhodnú ihlu (napr. 19 alebo 21 G). Pri príprave ihly a odstraňovaní klobúčika pracujte asepticky.

Behom liečby prípravkom ViscoPlus® neaplikujte injekčné anestetiká, alebo iné farmaceutické prípravky do liečeného kĺbu.
Nepoužívajte injekciu, ak je injekcia alebo obal poškodený. Musia byť dodržané prísne aseptické techniky počas aplikácie prípravku.
Prípravok môže aplikovať iba lekár.