VESSEL DUE F injekcie sol inj 600 LSU (amp.inj.hnedá) 10x2 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VESSEL DUE F injekcie
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
85/0670/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96117
Názov produktu podľa ŠÚKL
VESSEL DUE F injekcie sol inj 10x2 ml/600 LSU (amp.inj.hnedá)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Sulodexid, liečivo v lieku je prírodná látka so silným ochranným a liečebným účinkom na krv, žily a tepny. Svojim účinkom podporujúcim rozpúšťanie krvných zrazenín a pôsobiacim proti zrážaniu krvi tiež zlepšuje fyzikálne parametre krvi. Sulodexid tiež znižuje zvýšené hladiny cholesterolu, krvných tukov a fibrinogénu (bielkoviny krvnej plazmy dôležitej pre zrážavosť krvi). Svojim účinkom na cievy a krv zabraňuje rozvoju kôrnatenia tepien. V konečnom dôsledku liek svojim komplexným pôsobením výrazne ovplyvňuje najmä bolestivé príznaky ochorenia ciev, k liečbe ktorých je určený (bolesti v dolných končatinách pri chôdzi i v pokojovom stave, kŕče v dolných končatinách).

Pre svoje účinky na úrovni zásahov do hemokoagulačných procesov, na endotel, lipolytickú aktivitu a reologické vlastnosti sa sulodexid podáva u nasledujúcich cievnych ochorení:

  • choroby venózneho systému (žilová trombóza a posttrombotický syndróm)
  • choroby arteriálneho riečiska (ischemická choroba srdca, okluzívne postihnutie mozgových tepien, ischemická choroba dolných končatín)
  • poruchy mikrocirkulácie (mikroanginopatia)
  • diabetologické indikácie (diabetická makroangiopatia, diabetická noha, diabetická retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická neuropatia)
  • neurologické cievne ochorenia (senilná deteriorácia, CMP)
  • oftalmologické indikácie (prevencia oklúzie a trombózy venae centralis retinae, makulárna degenerácia)
  • kardiologické indikácie (zaistenie pacienta po IM, prevencia formácie intrakardiálneho trombu).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 3. 9. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 injekčná ampulka 1x denne
Všeobecne sa odporúča začať liečbu injekciami a po 15-20 dňoch pokračovať kapsulami 1‑2x denne po dobu 30-40 dní. Kompletný terapeutický cyklus v trvaní 3-4 mesiace sa má opakovať aspoň 2x do roka.

Spôsob použitia

Liek sa podáva hlboko vnútrosvalovo alebo vnútrožilne.

Upozornenie

Používanie lieku v tehotenstve sa neodporúča.
Liek sa má v období dojčenia podávať iba v nevyhnutných prípadoch.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola overená a z toho dôvodu sa podávanie neodporúča.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene je potrebné sledovať koagulogram a príslušne upraviť dávkovanie pri jeho zmenách.
Liek môže zosilňovať pôsobenie iných látok účinných proti zrážaniu krvi. Účinok liečby môže byť v niektorých prípadoch zvýšený súbežným podaním liekov ovplyvňujúcich agregáciu trombocytov (kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, fenylbutazón, indometacín, dipyridamol, dextrán).
Inkompatibilné látky zvyčajne používané na flebolýzu sú: vitamín K, vitamíny B-komplexu, hydrokortizón, hyaluronidáza, kalciumglukonát, kvartérne amóniové soli, chloramfenikol, tetracyklín, streptomycín.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek VESSEL DUE F injekcie je dobre znášaný pacientom, výnimočne sa môže objaviť bolesť, pálenie, začervenanie alebo krvná podliatina v mieste vpichu injekcie.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u v ... viac >

Účinné látky

sulodexid

Indikačná skupina

85 - Venofarmaká, vazoprotektíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60