Versatis 700 mg liečivá náplasť emp med (700 mg) (vre.ppa) 6x5 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 93,13 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 34,45 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 58,68 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/21 34,45 € (0,0 %) 58,68 € (0,0 %)
06/21 34,45 € (0,0 %) 58,68 € (0,0 %)
05/21 34,45 € (0,0 %) 58,68 € (0,0 %)
04/21 34,45 € 58,68 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU, AGG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
01/0054/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86430
Názov produktu podľa ŠÚKL
Versatis 700 mg liečivá náplasť emp med 6x(5x700 mg) (vre.papier/PE/Al/kopol.etylénmetakryl.kys.)
Aplikačná forma
EMP MED - Liečivá náplasť
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivá náplasť obsahuje lidokaín, lokálne anestetikum, ktoré zmierňuje bolesť v koži.

Lekár vám predpísal náplasť na liečbu bolestivého ochorenia kože, ktoré sa nazýva post-herpetická neuralgia. Toto ochorenie všeobecne charakterizujú miestne, lokálne príznaky ako pálivá, ostrá alebo bodavá bolesť.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každá náplasť s rozmermi 10 cm x 14 cm obsahuje 700 mg lidokaínu

Dospelí a starší pacienti:
Bolestivé miesto sa má pokryť náplasťou 1x denne až do 12 hodín počas obdobia 24 hodín. Ak je to potrebné, náplasti môžu byť rozstrihnuté nožnicami na menšie časti pred odstránením ochrannej fólie. Celkovo sa nemá použiť viac ako 3 náplasti v rovnakom čase.
Každá náplasť sa nemá používať dlhšie než 12 hodín. Potom musí nasledovať interval najmenej 12 hodín, keď sa náplasť nepoužíva. Náplasť sa môže aplikovať počas dňa alebo počas noci.

Dĺžka liečby:
Výsledok liečby sa má opätovne prehodnotiť po 2 - 4 týždňoch. Ak po tomto období nedošlo k žiadnej odpovedi na (v čase používania náplasti a/alebo počas intervalu bez používania náplasti), liečba sa musí prerušiť, pretože v takom prípade môžu potenciálne riziká prevážiť nad prínosom liečby.

Spôsob použitia:

Náplasť sa musí aplikovať na neporušenú, suchú, nepodráždenú kožu (po zahojení pásového oparu).
Náplasť sa môže aplikovať počas dňa alebo počas noci.
Náplasť sa musí aplikovať na kožu ihneď po vybratí z vrecka a po odstránení ochrannej fólie z povrchu gélu. Vlasy a ochlpenie na postihnutom mieste sa musia ostrihať nožnicami (nie oholiť).

Upozornenie

Náplasť sa má používať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa môže užívať počas dojčenia s opatrnosťou.
Náplasť sa nesmie aplikovať na zapálenú alebo poranenú kožu, akou sú aktívne lézie herpes zoster, atopická dermatitída alebo rany.
Náplasť sa nemá aplikovať na sliznice.
Náplasť sa nesmie dostať do kontaktu s očami.
Náplasť obsahuje propylénglykol (E1520), metylparabén (E218) a propylparabén (E216), ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.
Náplasť sa má používať s opatrnosťou u pacientov so závažným poškodením srdca, závažnou poruchou funkcie obličiek alebo závažnou poruchou funkcie pečene.

Neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke. 
Vrecko uchovávajte pevne uzavreté na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Dôležité vedľajšie účinky alebo príznaky, na ktoré si máte dávať pozor a čo robiť, ak sa objavia:
Ak sa počas používania náplasti objaví podráždenie alebo pocit pálenia, náplasť sa má odstrániť. Na ... viac >

Účinné látky

lidokaín

Indikačná skupina

01 - Anestetiká (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36