VEROGALID ER 240 mg tbl plg (liek.PE) 3x10 ks (30 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,47 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,43 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,04 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,43 € (0,0 %) 5,04 € (0,0 %)
05/24 0,43 € (0,0 %) 5,04 € (0,0 %)
04/24 0,43 € (0,0 %) 5,04 € (0,0 %)
03/24 0,43 € 5,04 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VEROGALID ER 240 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0084/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
43877
Názov produktu podľa ŠÚKL
VEROGALID ER 240 mg tbl plg 30x240 mg (liek.PE)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo verapamíliumchlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných antihypertenzíva (liek na znižovanie krvného tlaku), antiarytmiká (liek na liečbu nepravidelného srdcového rytmu), lieky na liečbu ischemickej choroby srdca (nedostatočné zásobovanie srdcového svalu krvou).

Liek sa používa na liečbu vysokého tlaku u dospelých (hypertenzie) a na dlhodobú liečbu a prevenciu záchvatov angíny pektoris (ischemická choroba srdca) a na úpravu srdcového rytmu alebo spomalenie zrýchlenej činnosti srdcových komôr a fibriláciu srdcových predsiení (zrýchlená činnosť predsiení srdca).

Lieková forma lieku umožňuje postupné uvoľňovanie liečiva, a tým i menej časté dávkovanie lieku. Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia:
Dávka sa má určiť individuálne. Zvyčajne sa podáva ráno 1 tableta (240 mg verapamiliumchloridu). U pacientov, u ktorých je potrebné znížiť krvný tlak pomaly, je možné začať liečbu dávkou 120 mg ráno. Pri uvedenom dávkovaní sa terapeutický účinok zvyčajne prejaví po 1 týždni podávania. Ak sa však počas tohto obdobia nedosiahne žiaduci účinok, dávky sa majú zvyšovať v týždenných alebo dlhších intervaloch, postupne až na 2 tablety denne (ráno a večer s časovým odstupom 12 hodín).
Priemerná dávka takmer pri všetkých indikáciách má byť medzi 240 až 360 mg. Pri dlhodobej liečbe nemá denná dávka prekročiť 480 mg, krátkodobé podanie vyšších dávok je však možné.

Ostatné indikácie:
Odporúčaná dávka je 120-240 mg verapamiliumchloridu 2x denne, čo zodpovedá dávke 240-480 mg verapamiliumchloridu/deň.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Liečba má začať nízkymi dávkami a konečná dávka sa musí upraviť veľmi opatrne podľa terapeutického účinku.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Odporúča sa dôkladné monitorovanie pacienta.

Dĺžka liečby:
Dĺžku liečby vždy určí lekár. Po dlhodobej liečbe sa liek nemá vysadiť náhle, dávka sa má znižovať postupne.

Spôsob použitia

Liek je najlepšie užívať ráno s jedlom alebo krátko po jedle. Tablety sa nesmú hrýzť, deliť alebo drviť. Majú sa prehltnúť celé a zapiť polovicou pohára vody. Liek nezapíjať grapefruitovou šťavou.

Upozornenie

Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný.
U dojčiacich žien je liek kontraindikovaný.
U detí a dospievajúcich bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
Počas liečby je nutné vyhýbať sa konzumácii grapefruitov alebo produktov, ktoré ho obsahujú (džúsy a podobne).
V závislosti od individuálnej reakcie na liek môže byť ovplyvnená schopnosť pacienta viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo pracovať v nebezpečných podmienkach (najmä na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky, prechode na iný liek).
Počas liečby nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tento liek zvyčajne pacienti znášajú dobre, môžu sa však vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky: Poruchy nervového systému: bolesť hlavy, závrat, pocit znecitlivenia a pálenia (brnenia), triaška.
... viac >

Účinné látky

verapamiliumchlorid

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36