Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0306/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2050A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Veregen 100 mg/g masť ung 1x15 g (24-56:1) (tuba Al)
Aplikačná forma
UNG - Masť
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Masť je rastlinny liek, ktorý obsahuje extrakt z lístkov zeleného čaju. 

Masť sa používa na liečbu bradavíc (Condylomata acuminata) na povrchu genitálií (pohlavných orgánov) a okolo konečníka u dospelých s normálnou funkciou imunitného systému.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 31. 10. 2020.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Približne 0,5 cm masti sa má aplikovať 3x denne na všetky bradavice na vonkajších genitáliách a v okolí konečníka.
Liečba má pokračovať až do úplného vymiznutia všetkých bradavíc, avšak celková liečba nemá byť dlhšia ako 16 týždňov (max. dĺžka), a to ani v prípade, ak počas obdobia liečby vzniknú nové bradavice.

Mierne lokálne kožné reakcie, ako napríklad erytém, pruritus, podráždenie (väčšinou s pálením), bolesť a edém v mieste aplikácie, sú veľmi časté a nemajú viesť k ukončeniu liečby. Po prvých týždňoch liečby by sa mali zmierniť.

Spôsob použitia

Liek je určený na dermálne použitie.
Malé množstvo masti sa má aplikovať na každú bradavicu jemným nanesením prstami tak, aby sa zaručilo úplné pokrytie a aby sa zanechala na bradaviciach tenká vrstva masti.
Masť sa aplikuje iba na postihnuté oblasti, nesmie sa aplikovať do pošvy, močovodu alebo konečníka.


Pred aplikáciou a po aplikácii masti sa odporúča umyť si ruky. Pred nasledujúcou aplikáciou nie je potrebné zmývať masť z ošetrenej oblasti.
Pred pohlavným stykom sa má liek zmyť z ošetrenej oblasti.
Pacientky používajúce tampóny si majú zaviesť tampón pred aplikovaním masti.

Upozornenie

Je potrebné vyhnúť sa aplikácii lieku počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov neboli stanovené.
Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene nemajú používať liek z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti.
Liek sa nemá aplikovať na otvorené rany a poškodenú alebo zapálenú kožu.
Liek neničí HPV-vírus a nezabraňuje jeho prenosu.
Môže byť potrebné liečiť aj partnera. Je potrebné vyhľadať a poradiť sa s lekárom.
Počas liečby je potrebné vyhnúť sa ďalším prípravkom a produktom s extraktom zo zeleného čaju.

Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Po 1. otvorení sa má liek spotrebovať do 6 týždňov.
Liek obsahuje propylénglykolmonopalmitostearát, izopropylmyristát.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Väčšina vedľajších účinkov Veregenu je spôsobených jeho lokálnym účinkom na pokožku a vyskytuje sa v mieste ošetrenia bradavíc alebo v jeho okolí. U mnohých pacientov sa vyskytuje sčervenanie, svrben ... viac >

Účinné látky

Sinekatechíny

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36