VERAL RETARD 75 mg tbl plg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 2x10 ks (20 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,64 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,38 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,26 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/24 1,38 € (0,0 %) 1,26 € (0,0 %)
02/24 1,38 € (0,0 %) 1,26 € (0,0 %)
01/24 1,38 € (0,0 %) 1,26 € (0,0 %)
12/23 1,38 € 1,26 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VERAL RETARD 75 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0052/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28302
Názov produktu podľa ŠÚKL
VERAL RETARD 75 mg tbl plg 20(2x10)x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sodná soľ diklofenaku, ktoré patrí medzi nesteroidné protizápalové liečivá (nesteroidné antireumatiká), a ktoré sa používajú pri liečení bolesti a zápalu. Liek výrazne tlmí zápalové aj nezápalové príznaky, ako sú bolesť a opuch, a tiež znižuje horúčku. Nemá žiadny vplyv na príčinu zápalu alebo horúčky.

Liek sa užíva pri liečbe nasledovných stavov:

  • na liečbu bolesti a opuchov pri zápalových a degeneratívnych (nežiaduca zmena tvaru al. normálnych funkcií v organizme) reumatických ochoreniach,
  • rôzne formy mimokĺbového reumatizmu (stuhnuté rameno, tenisový lakeť, zápal šliach, zápal šľachovej pošvy),
  • degeneratívne ochorenie kĺbov,
  • bolesť chrbtice,
  • pri liečbe bolestí a opuchov po úrazoch (podvrtnutie, pomliaždenie, vytknutie) a operáciách,
  • liečba bolesti pri menštruácii,
  • pri obličkových a pečeňových kolikách,
  • záchvat dny,
  • zubné zákroky,
  • systémový lupus erythematosus.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 1 tableta denne (ráno alebo večer). Podľa potreby sa denná dávka môže doplniť tabletami s obsahom 25-50 mg diklofenaku. Celková denná dávka 150 mg sa nemá prekročiť.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé, nerozhryzené pri jedle alebo bezprostredne po ňom. Ak je potrebné dosiahnuť rýchlejší nástup analgetického účinku, je vhodné podať liek pred jedlom. Odporúča sa liek zapiť pohárom vody a po aplikácii zostať vo vzpriamenej polohe (sedieť alebo stáť) 15-30 minút ako prevencia uviaznutia lieku v pažeráku, kde by mohol spôsobiť podráždenie sliznice. Tablety nie je možné poliť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra tehotenstva (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Ak sa liek užíva u žien počas niekoľkých dní od 20. gestačného týždňa má sa zvážiť predpôrodné monitorovanie, lebo môže liek viesť  k nízkej hladine plodovej vody obklopujúcej dieťa (oligohydramnión) alebo k zúženiu cievy (ductus arteriosus) v srdci dieťaťa.
V období dojčenia sa liek nemá podávať.
Liek nie je určený na liečbu detí a dospievajúcich.
Opatrnosť sa odporúča pri podávaní lieku starším pacientom so zlým zdravotným stavom alebo nízkou telesnou hmotnosťou.
Pri zhoršenej funkcii obličiek a/alebo pečene sa odporúča opatrnosť. Liek je kontraindikovaný v prípade ťažkej poruchy funkcie pečene alebo obličiek.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) môžu užívať liek len po starostlivom zvážení (dĺžka liečby má byť čo najkratšia a dávka čo najnižšia).
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacienti, u ktorých sa počas používania lieku vyskytnú poruchy videnia, závraty, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy CNS, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď to povedzte svojmu lekárovi:
- Bolesť na hrudi, ktorá môže byť prejavom potenciáln ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36