Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,86 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,84 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,86 € (0,0 %) 0,84 € (0,0 %)
03/24 0,86 € (0,0 %) 0,84 € (0,0 %)
02/24 0,86 € (0,0 %) 0,84 € (0,0 %)
01/24 0,86 € 0,84 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VERAL 50 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0279/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15886
Názov produktu podľa ŠÚKL
VERAL 50 mg tbl ent 20x50 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje sodnú soľ diklofenaku a patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú nesteroidné protizápalové lieky a používajú sa pri liečení bolesti a zápalu. 

Liek je určený dospelým a dospievajúcim od 15 rokov a užíva sa pri liečbe nasledovných stavov:

  • zápalové a degeneratívne ochorenia kĺbov (bolesť a opuch) a chrbtice, pri artritíde (zápal kĺbov) a artróze (nezápalové ochorenie kĺbov)
  • systémový lupus erythematosus
  • rôzne formy mimokĺbového reumatizmu (stuhnuté rameno, tenisový lakeť, zápal šliach, zápal šľachovej pošvy)
  • poúrazové stavy (podvrtnutie, pomliaždenie, vytknutie)
  • bolesť a opuch po chirurgickom zákroku na pohybovom aparáte
  • bolesť chrbta
  • migrenózna bolesť
  • bolestivá menštruácia
  • záchvat dny
  • príznakov horúčkovitých stavov

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stoji alebo v sede).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Zápalové a degeneratívne kĺbové ochorenia: odporúčaná denná dávka je 100-150 mg diklofenaku, ktorá sa rozdelí do 2-3 čiastkových dávok.
Menej závažné stavy: odporúčaná denná dávka je 75-100 mg diklofenaku. 

Dospievajúci nad 15 rokov
Dávkovanie sa pohybuje v intervale 2-3 mg/kg telesnej hmotnosti.

Starší pacienti (nad 70 rokov)
Na začiatku liečby sa odporúča podať len polovicu obvyklej dávky pre dospelých. Ak je táto dávka klinicky neefektívna a je dobre tolerovaná, možno ju v priebehu liečby zvýšiť.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé (nerozhryzené) s jedlom alebo bezprostredne po jedle. Gastrorezistentné tablety sa môžu v prípade potreby (dosiahnutie rýchleho nástupu účinku) užiť aj nezávisle od jedla. Odporúča sa liek zapiť pohárom vody a po aplikácii zostať vo vzpriamenej polohe (sedieť alebo stáť) 15-30 minút ako prevencia uviaznutia lieku v pažeráku, kde by mohol spôsobiť podráždenie sliznice.

Upozornenie

Liek môže oslabiť fertilitu žien a neodporúča sa podávať ho ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť.
Počas 1. a 2. trimestra tehotenstva sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva.
Liek sa nemá podávať počas dojčenia.
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 15 rokov pre vysoký obsah účinnej látky.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym žalúdočným alebo intestinálnym vredom alebo u pacientov s iným gastrointestinálnym krvácaním alebo perforáciou v anamnéze súvisiacej s predchádzajúcou NSAID liečbou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so záchvatmi astmy, urtikárie alebo akútnej rinitídy, ktoré vznikli na základe užívania kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových látok.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s kongestívnym zlyhávaním srdca (NYHA II-IV), ischemickou chorobou srdca, periférnym arteriálnym ochorením a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním pečene alebo obličiek.
Diklofenak môže maskovať príznaky a prejavy infekcie.
Dôsledný lekársky dohľad sa vyžaduje u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou, u pacientov so zhoršenou funkciou pečene, s hepatálnou porfýriou, s poruchami hemostázy.
Počas liečby diklofenakom sa zaznamenala retencia tekutín a edémy.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Počas liečby nepiť alkohol.
Ak sa vyskytnú zrakové poruchy, závraty, vertigo, ospalosť alebo iné poruchy centrálneho nervového systému pri užívaní diklofenaku, neodporúča sa viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď to povedzte svojmu lekárovi:
- Bolesť na hrudi, ktorá môže byť prejavom potenci ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36