Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,35 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,25 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,10 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 2,25 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
12/22 2,25 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
11/22 2,25 € (0,0 %) 2,10 € (0,0 %)
10/22 2,25 € 2,10 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VERAL 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0279/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15887
Názov produktu podľa ŠÚKL
VERAL 50 mg tbl ent 50x50 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sodná soľ diklofenaku, ktoré patrí medzi nesteroidné protizápalové liečivá, ktoré sa používajú pri liečení bolesti a zápalu. Liek odstraňuje zápalové príznaky ako je bolesť a opuch, a tiež znižuje horúčku. Nemá žiadny vplyv na príčiny zápalu alebo horúčky.

Liek sa užíva pri liečbe nasledovných stavov:

  • zápalové a degeneratívne ochorenia kĺbov (bolesť a opuch) a chrbtice, pri artritíde (zápal kĺbov) a artróze (nezápalové ochorenie kĺbov),
  • systémový lupus erythematosus,
  • rôzne formy mimokĺbového reumatizmu (stuhnuté rameno, tenisový lakeť, zápal šliach, zápal šľachovej pošvy),
  • poúrazové stavy (podvrtnutie, pomliaždenie, vykĺbenie),
  • bolesť a opuch po chirurgickom zákroku na pohybovom aparáte,
  • bolesť chrbta,
  • migrenózna bolesť,
  • bolestivá menštruácia,
  • záchvat dny,
  • príznakov horúčkovitých stavov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stoji). Po aplikácii si pacient nesmie 30 minút ľahnúť.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: v liečbe zápalových a degeneratívnych kĺbových ochorení tvorí dennú dávku 100-150 mg, ktorá sa rozdelí do 2-3 čiastkových dávok. U menej závažných stavov podávame 75-100 mg denne. 

Dospievajúci nad 15 rokov: dávkovanie sa pohybuje v intervale 2-3 mg/kg telesnej hmotnosti.

Pacienti nad 70 rokov: na začiatku liečbu sa odporúča podať len polovicu obvyklej dávky pre dospelých. Ak je táto dávka klinicky neefektívna a je dobre tolerovaná možno ju v priebehu liečby zvýšiť.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé, nerozhryzené pri jedle alebo po ňom. Vzhľadom k tomu, že liek je vo forme gastrorezistentných tabliet, môže sa v prípade potreby (dosiahnutie rýchleho nástupu účinku) užiť aj nezávisle od jedla. Odporúča sa zapiť pohárom vody a po užití zostať sedieť alebo stáť 15 až 30 minút ako prevencia uviaznutia lieku v pažeráku, kde by mohol spôsobiť iritáciu sliznice.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra tehotenstva (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
V období dojčenia sa liek nemá podávať.
Liek nie je určený na liečbu detí a dospievajúcich do 15 rokov.
Opatrnosť sa odporúča pri podávaní lieku starším pacientom so zlým zdravotným stavom alebo nízkou telesnou hmotnosťou.
Pri zhoršenej funkcii obličiek a/alebo pečene sa odporúča opatrnosť. Liek je kontraindikovaný v prípade ťažkej poruchy funkcie pečene alebo obličiek.
Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) môžu užívať liek len po starostlivom zvážení (dĺžka liečby má byť čo najkratšia a dávka čo najnižšia).
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Pacienti, u ktorých sa počas používania lieku vyskytnú poruchy videnia, závraty, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy CNS, nemajú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné.
Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ihneď to povedzte svojmu lekárovi:
Bolesť na hrudi, ktorá môže byť prejavom potenciálne záva ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36