Vectavir tónovaný krém na opary crm (tuba Al) 1x2 g

Mohlo by vás zaujímať

Vectavir tónovaný krém na opary
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0267/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1008B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vectavir tónovaný krém na opary crm 1x2 g (tuba Al)
Aplikačná forma
CRM - Krém
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 11,86 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo penciklovir, ktoré patrí do skupiny antivírusových látok. Penciklovir zastavuje množenie vírusu, zmierňuje bolesť pri oparoch, urýchľuje hojenie a skracuje dobu, počas ktorej je opar nákazlivý.

Používa sa u dospelých (vrátane starších osôb) a detí vo veku od 12 rokov na liečbu oparov (herpes labialis), spôsobených vírusom Herpes simplex .

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 12 rokov
Nanáša v priebehu dňa približne každé 2 hodiny (približne 8x denne) v potrebnom množstve v závislosti od veľkosti postihnutej plochy kože.

Liečba má začať čo najskôr od objavenia sa prvých príznakov infekcie a má trvať 4 dni. 
Ak sa pacient do 4 dní necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Krém je určený na dermálne použitie na opary na perách a okolo úst. Neodporúča sa používať na sliznice (napr. do úst, do nosa alebo na genitálie) a  dôsledne sa treba vyvarovať použitiu do očí alebo do blízkosti očí.
Pred nanesením krému na postihnuté miesto aj potom je nutné si umyť ruky alebo použiť jednorazový aplikátor (ak je obsiahnutý v balení). 

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia len na lekárske odporúčanie a to len vtedy, keď možný prínos liečby je väčší ako jej možné riziká.
Neodporúča sa používať tento liek u detí vo veku do 12 rokov z dôvodu nedostatku údajov.
Pacienti s vážne poškodenou imunitou (napr. AIDS alebo po transplantácii kostnej drene) majú byť vyzvaní ku konzultácii s lekárom pre prípad, že je indikovaná orálna liečba.
Použitie lieku nezabráni šíreniu oparu na iné osoby. Opar je infekčný a je potrebné dodržiavať špeciálne opatrenia uvedené v Príbalovom letáku (Písomnej informácii pre používateľa) časť 3. 
Uchovávať pri teplote do 25 °C. Neuchovávať v mrazničke.
Liek môže spôsobiť podráždenie kože.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky (môžu sa objaviť až u 1 z 10 pacientov)
Reakcie v mieste nanesenia krému, napr. pocit pálenia, bolesť kože alebo strata citlivosti (brnenie). Tieto príznaky obvykle rýchlo ust ... viac >

Účinné látky

penciklovir

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24