Vasopirin 100 mg tbl ent (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Mohlo by vás zaujímať

Vasopirin 100 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0086/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4519A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vasopirin 100 mg tbl ent 50x100 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Dodávatelia
Cena: od 1,86 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kyselina acetylsalicylová, ktorá v malých dávkach patrí do skupiny látok nazývaných antiagregaciá krvných doštičiek. Kyselina acetylsalicylová zabraňuje aktivácii krvných doštičiek a tím vzniku krvných zrazenín.

Používa sa u dospelých a detí nad 16 rokov na zníženie rizika vzniku krvných zrazenín a tým zabráneniu ďalších:

  • srdcových infarktov,
  • mozgových príhod,
  • srdcovocievnych problémov u pacientov, ktorí majú stabilnú alebo nestabilnú srdcovú angínu (druh bolesti na hrudníku)

Liek sa tiež používa na zabránenie tvorby krvných zrazenín po srdcových operáciách určitých typov s cieľom rozšíriť alebo odblokovať krvné cievy.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 16 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nepoužívať pri inom dávkovaní ako 100 mg. Pre iné dávky je potrebné použiť tablety s vhodnou silou.

Dospelí
Sekundárna prevencia infarktov myokardu: Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.
Prevencia kardiovaskulárnej úmrtnosti u pacientov trpiacich stabilnou anginou pectoris: Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.
Anamnéza nestabilnej anginy pectoris, okrem podávania počas akútnej fázy: Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.
Prevencia oklúzie štepu po transplantácii bajpasu koronárnej tepny (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)): Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.
Koronárna angioplastika, okrem podávania počas akútnej fázy: Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.
Sekundárna prevencia prechodných ischemických atakov (TIA) a ischemických cerebrovaskulárnych príhod (CVA) za predpokladu vylúčenia intracerebrálnych hemorágií: Odporúčaná dávka je 75-300 mg 1x denne.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Nakoľko majú gastrorezistentný obal, tablety sa nesmú drviť, lámať alebo žuť, lebo obal chráni brušnú dutinu pred dráždivými účinkami. Liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie:

Tento liek nie je vhodný ako liek proti bolesti alebo liek na zníženie horúčky.
Neodporúča sa na liečbu akútnych (náhlych) stavov, môže sa používať iba ako preventívna liečba (predchádzanie ochoreniam).
Tehotné ženy by nemali počas tehotenstva liek užívať, pokiaľ im to neporadil lekár. Dávky 100 mg denne viac sú v 3. trimestri tehotenstva kontraindikované.
V prípadoch dlhodobého užívania a/alebo podaní vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov okrem odporúčania lekára, keď prínos preváži riziko.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek.
Pacienti musia hlásiť svojmu lekárovi akékoľvek nezvyčajné príznaky krvácania
Pred operáciou (vrátane extrakcie zubov) je potrebné opatrné podávanie lieku, môže byť potrebné aj dočasné prerušenie liečby.
Liek 
sa neodporúča počas nadmerne silného menštruačného krvávcania (menorágia)..
Môže vyvolať bronchospazmus a navodiť astmatické záchvaty alebo iné reakcie precitlivenosti.
Liek 
treba vysadiť pri prvom objavení sa kožnej vyrážky, lézií sliznice alebo akéhokoľvek iného príznaku hypersenzitivity.
Súbežné používanie alkoholu a kyseliny acetylsalicylovej zvyšuje riziko gastrointestinálneho krvácania.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov, prestaňte užívať Vasopirin a okamžite kontaktujte lekára:
- náhlu dýchavičnosť, opuch pier, tváre alebo tela, vy ... viac >

Účinné látky

kyselina acetylsalicylová

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36