Vasopirin 100 mg tbl ent (blis.PVC/Al) 1x100 ks

Mohlo by vás zaujímať

Vasopirin 100 mg
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0086/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4523A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vasopirin 100 mg tbl ent 100x100 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Dodávatelia
Cena: od 2,14 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú, ktorá v malých dávkach patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné látky krvných doštičiek. 

Liek sa užíva na zníženie rizika vzniku krvných zrazenín a tým zabráneniu ďalších:

  • - srdcových infarktov,
  • - mozgových príhod,
  • - srdcovocievnych problémov u pacientov, ktorí majú stabilnú alebo nestabilnú srdcovú angínu (druh bolesti na hrudníku)

Liek sa tiež používa na zabránenie tvorby krvných zrazenín po srdcových operáciách určitých typov s cieľom rozšíriť alebo odblokovať krvné cievy. Tento liek sa neodporúča na liečbu akútnych (náhlych) stavov. Môže sa používať iba ako preventívna liečba (predchádzanie ochoreniam).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 16 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Sekundárna prevencia infarktov myokardu:
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Prevencia kardiovaskulárnej úmrtnosti u pacientov trpiacich stabilnou anginou pectoris:
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Anamnéza nestabilnej anginy pectoris, okrem podávania počas akútnej fázy:
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Prevencia oklúzie štepu po transplantácii bajpasu koronárnej tepny (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)):
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Koronárna angioplastika, okrem podávania počas akútnej fázy:
Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.

Sekundárna prevencia prechodných ischemických atakov (TIA) a ischemických cerebrovaskulárnych príhod (CVA) za predpokladu vylúčenia intracerebrálnych hemorágií:
Odporúčaná dávka je 75-300 mg 1x denne.

Nepoužívať pri inom dávkovaní ako 100 mg.
Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Nakoľko majú gastrorezistentný obal, tablety sa nesmú drviť, lámať alebo žuť, lebo obal chráni brušnú dutinu pred dráždivými účinkami. Liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Upozornenie:

Kyselina acetylsalicylová je v dávkach 100 mg denne a vyšších kontraindikovaná v 3. trimestri tehotenstva.
V prípadoch dlhodobého užívania a/alebo podaní vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.
Kyselina acetylsalicylová
 sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov okrem odporúčania lekára, keď prínos preváži riziko. 
Liek sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnym alebo rekurentným peptickým vredom a/alebo krvácanim do žalúdka/tenkého čreva alebo u pacientov s iným typom krvácania ako napr. cerebrovaskulárne hemorágie. 
Pacienti musia hlásiť svojmu lekárovi akékoľvek nezvyčajné príznaky krvácania

Kyselina acetylsalicylová môže vyvolať bronchospazmus a navodiť astmatické záchvaty alebo iné reakcie precitlivenosti.
Súbežná liečba s inými liekmi, ktoré menia hemostázu (t.j. antikoagulanciá ako napríklad warfarín, trombolytiká a antiagreganciá, protizápalové lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu) sa neodporúča, pokiaľ to nie je prísne indikované, lebo môže zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.5). 
Súbežné používanie alkoholu a kyseliny acetylsalicylovej zvyšuje riziko gastrointestinálneho krvácania.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov, prestaňte užívať Vasopirin a okamžite kontaktujte lekára:
- náhlu dýchavičnosť, opuch pier, tváre alebo tela, vyrážku ... viac >

Účinné látky

kyselina acetylsalicylová

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36