Vaselinum album - FAGRON 1x3 kg

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Vaselinum album - FAGRON
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Dodávatelia
Cena: od 37,88 €

Popis a určenie

Je to bielená, čistená zmes polotuhých nasýtených uhľovodíkov získaných z nafty. Je prakticky nerozpustná vo vode, ľahko rozpustný v éteri, dobre rozpustná v dichlórmetáne, prakticky nerozpustná v liehu 96% a v glycerolu. Väzká ľahko roztierateľná homogénna hmota, biela alebo ľahko zelenkavá, prakticky bez pachu.

Je chemicky aj fyzikálne veľmi stály základ, prakticky netoxický a nedráždivý. Na koži však zle lipne nie je kompatibilný s kožnými lipidmi, nie je kožou prijímaný a bráni jej perspirácii.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

V kozmetike a dermatológii, samostatne alebo v kombinácii s inými účinnými látkami v dermatologických prípravkoch použité pre rôzne diagnózy.