VARTA power one PR44 typ 675 IMPLANT batérie do načúvacích prístrojov, plus modrá 1x6 ks

Mohlo by vás zaujímať

VARTA power one PR44 typ 675 IMPLANT batérie
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Nezaradené produkty
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Batérie do načúvacích prístrojov od nemeckého výrobcu VARTA. Batérie sú určené pre užívateľov kochleárneho implantátu.

Batérie bez obsahu ortuti - Hg 0%.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Batérie typu zinok vzduch nie sú nabíjacie a sú aktivované kyslíkom zo vzduchu. Pečať (farebná lepiaca fólia) udržuje batériu hermeticky uzatvorenú. Akonáhle odstránite túto pečať, kyslík sa dostane do batérie a tým ju aktivuje. Preto neodstraňujte pečať skôr, než budete batériu používať. Akonáhle dôjde k aktivácii batérie odstránením pečate, dochádza k jej vybíjaniu. Opätovné zapečatenie batérie nemá už žiadny efekt! Veľmi dlhé jazýčky pečatí pomáhajú pri ľahkej manipulácii s batériou pri vkladaní do prístroja. Po odstránení pečate počkajte 10 sekúnd, než batériu uzatvoríte do prístroja.
Batéria je určená na jednorazové použitie, vyznačujú sa extrémne dlhou životnosťou. Použité batérie nikdy nenechávajte v prístroji dlhšie, než je nutné. Podporujte našu snahu o ochranu prírody a nevhadzujte použité batérie do koša spolu s ostatným bežným domácim odpadom. Použité batérie umiestnite do špeciálnych kontajnerov, ktorých obsah bude ekologicky recyklovaný. Použité batérie nehádžte do ohňa.

Kontakt s kovom a pokožkou.
Vyhýbajte sa prenášaniu a aktivovaniu batérie pomocou kovových predmetov. Toto by mohlo spôsobiť rýchle vybitie batérie. Preto neprenášajte batérie voľne v peňaženke alebo kabelke spolu s mincami alebo kľúčmi. Gombíkové batérie sú tiež citlivé na pot, ktorý sa bežne vyskytuje na rukách. Ten môže brániť priechodu elektrického prúdu. Odporúčame teda batériu uchopiť za jazýček pečate – veľmi dlhý „komfortný jazýček“ a takto s ňou manipulovať. Samozrejme najpohodlnejšie a najpraktickejšie riešenie je použitie magnetického pera pre ľahké a bezpečné vloženie batérie do prístroja.

Skladovanie
Neskladujte tieto batérie v chladničke! Najlepšia teplota pre skladovanie batérií je 10°C až 30°C. Batérie skladujte na suchom mieste v originálnom obale. Batérie nevystavujte teplotám nad 50°C, napr. v uzatvorenom aute na slnku. Balenie neohýbajte, aby nedošlo k poškodeniu pečate a vniknutiu vzduchu.

Informácia od dodávateľa *

Batérie do načúvacích prístrojov od nemeckého výrobcu VARTA. Batérie sú určené pre užívateľov kochleárneho implantátu.
Batérie Auditas sú vďaka najvyššej kvalite a spoľahlivosti, extrémne dlhej životnosti a maximálnemu komfortu použitia jedny z najpredávanejších batérií na svete. Batérie sú vyrábané priamo v Nemecku.
 

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.