Oznam ŠÚKL
K tomuto produktu evidujeme oznam o Obnovení dodávok od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Viac informácií
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,56 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,94 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,94 € (0,0 %) 4,62 € (0,0 %)
05/24 0,94 € (0,0 %) 4,62 € (0,0 %)
04/24 0,94 € (0,0 %) 4,62 € (0,0 %)
03/24 0,94 € 4,62 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Valzap HCT 160 mg/12,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0689/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
81830
Názov produktu podľa ŠÚKL
Valzap HCT 160 mg/12,5 mg tbl flm 28x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá, valsartan a hydrochlórtiazid. 

Obe tieto látky pomáhajú upravovať vysoký krvný tlak (hypertenziu). Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ktorý nie je dostatočne znížený iba jednou z týchto látok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. Odporúča sa titrácia dávok jednotlivých zložiek.
Pacientom, ktorí adekvátne neodpovedajú na liečbu, možno zvýšiť dávku až na maximálnu dávku 320 mg valsartanu a 25 mg hydrochlórtiazidu.

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene bez cholestázy dávka valsartanu nemá prekročiť 80 mg.

Odporúča sa dodržať titrácia jednotlivých zložiek nahor k najbližšej dávke, aby sa znížilo riziko hypotenzie a iných nežiaducich udalostí.
Ak je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamu zmenu z monoterapie na fixnú kombináciu u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne znížený monoterapiou valsartanom alebo hydrochlórtiazidom za predpokladu, že sa dodržuje odporúčané poradie titrácie dávok jednotlivých zložiek.

Vo všeobecnosti sa antihypertenzný účinok dosiahne do 2 týždňov. 
U väčšiny pacientov sa maximálne účinky pozorujú do 4 týždňov.
U niektorých pacientov však môže byť potrebných 4-8 týždňov liečby.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva 1x denne v približne rovnakom čase, zvyčajne ráno, nezávisle od jedla a zapije sa pohárom vody.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas 1. trimestra tehotenstva a je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene alebo s biliárnou cirhózou a cholestázou a/alebo u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) a anúriou.
Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že občas sa môžu vyskytnúť závraty alebo únava.
Počas liečby liekom sa zriedkavo (≥1/10 000 až <1/1 000) pozorovala fotosenzitívna reakcia. Ak sa počas liečby vyskytne reakcia z fotosenzitivity, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za potrebné, odporúča sa chrániť oblasti vystavené slnečnému žiareniu alebo umelému UVA.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu a sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Valzap HCT môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú neodkladnú lekárska pomoc:
- Ihneď navštívte svojho lekára, ak sa u vás objavia príznaky angioedému (alergickej reakcie) ako sú:
- opuc ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, valsartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24