Valsartan HCT Teva 160/12,5 mg tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,56 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,94 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,62 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,94 € (0,0 %) 4,62 € (0,0 %)
05/24 0,94 € (0,0 %) 4,62 € (0,0 %)
04/24 0,94 € (0,0 %) 4,62 € (0,0 %)
03/24 0,94 € 4,62 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Valsartan HCT Teva 160/12,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0153/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66194
Názov produktu podľa ŠÚKL
Valsartan HCT Teva 160/12,5 mg tbl flm 28x160 mg/12,5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá, ktoré sa nazývajú valsartan a hydrochlorotiazid. Valsartan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II. Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká (tiež známych ako „tablety na odvodnenie“).

Používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých, ak sa nedosiahla dostatočná úprava len jednou z týchto látok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúča sa titrácia dávky jednotlivými zložkami (valsartan a hydrochlorotiazid). Ak je to klinicky vhodné, u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný, je možné zvážiť priamu zmenu z monoterapie na fixnú kombináciu.

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 tableta denne (konkrétna fixná kombinácia síl sa vyberie podľa individuálne vytitrovaných síl jednotlivých zložiek). Ak je to potrebné, dávka sa môže zvýšiť tak, že sa zvýši jedna zo zložiek na maximálnu dávku 320/25 mg.
Antihypertenzný účinok sa v podstate dosiahne do 2 týždňov. U väčšiny pacientov sa maximálne účinky pozorujú do 4 týždňov. U niektorých pacientov však môže byť potrebných 4-8 týždňov liečby, čo treba vziať do úvahy pri titrácii dávok.

Pacienti s poškodením funkcie pečene
Pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene bez cholestázy dávka valsartanu nemá prekročiť 80 mg.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň v rovnakom čase, najlepšie ráno a nezávisle od jedla. Tablety sa zapíjajú vodou, prehĺtajú vcelku a nesmú sa hrýzť, ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva, použitie li1. prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. 
Užívanie lieku počas dojčenia sa neodporúča.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) a u pacientov s anúriou. Neodporúča sa u hemodialyzovaných pacientov.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene, biliárnej cirhóze a cholestáze.
Deplécia objemu a/alebo sodíka sa má korigovať ešte pred podaním lieku.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky (závraty alebo ospanlivosť), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ak sa počas liečby objaví fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa považuje opätovné podanie diuretika za nevyhnutné, odporúča sa chrániť exponované miesta pred slnkom alebo umelým UVA.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa vo všeobecnosti neodporúča konzumácia alkoholu.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Liek obsahuje laktózu a lecitín (sójový olej). Pacienti s precitlivenosťou na arašidy alebo sóju nemajú tento liek užívať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré príznaky vyžadujú okamžitú lekársku starostlivosť:
- okamžite navštívte svojho lekára, ak sa u vás objavia príznaky angioedému, napríklad:
- opuch tváre, jazyka alebo hrtana
- ťaž ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, valsartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 30