Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,11 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,87 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,24 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,87 € (0,0 %) 3,24 € (0,0 %)
05/24 0,87 € (0,0 %) 3,24 € (0,0 %)
04/24 0,87 € (0,0 %) 3,24 € (0,0 %)
03/24 0,87 € 3,24 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ORL, NEU, INT, GER, KLF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

URUTAL 16 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0044/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
38084
Názov produktu podľa ŠÚKL
URUTAL 16 mg tbl 60x16 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje betahistín. Používa sa na liečbu:

  • závratov pri poruche ústrojov rovnováhy vo vnútornom uchu;
  • Meniérovho syndrómu a príbuzných ochorení, ktoré sú sprevádzané závratmi, tinnitom (hučanie, pískanie, zvonenie v ušiach), poruchami sluchu, nevoľnosťou a vracaním.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 28. 2. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporučená dávka pre dospelého je 8-16 mg betahistínu 3x denne. Maximálna denná dávka je 48 mg betahistínu.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva počas jedla a zapije sa dostatočným množstvom tekutín. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice, aby sa dala ľahšie prehltnúť. Deliaca ryha neslúži na rozdelenie na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa užívanie neodporúča.
U dojčiacich žien je potrebné zvážiť možný prínos pre matku oproti potenciálnym rizikám pre dieťa.
Liek sa neodporúča užívať deťom do 18 rokov vzhľadom na nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s feochromocytómom.
Betahistín je indikovaný na liečbu Ménièrovej choroby a vertiga. Obe tieto ochorenia môžu negatívne ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Neodporúča sa užívanie alkoholu počas liečby.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Na začiatku liečby sa môžu objaviť niektoré vedľajšie účinky, ktoré však vo väčšine prípadov ustúpia v priebehu liečby.
Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované s nižšie spomenutou častosť ... viac >

Účinné látky

betahistíniumdichlorid

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36