Kategorizačné údaje
Maximálna cena 27,47 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 4,04 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 23,43 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 4,04 € (0,0 %) 23,43 € (0,0 %)
11/17 4,04 € (0,0 %) 23,43 € (0,0 %)
10/17 4,04 € (0,0 %) 23,43 € (0,0 %)
09/17 4,04 € 23,43 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, INF, HEP, GIT, GER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

URSOSAN
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0178/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95094
Názov produktu podľa ŠÚKL
URSOSAN cps 100x250 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
CPS - Kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Ursosan sa používa pri rozpúšťaní cholesterolových žlčových kameňov u chorých s vysokým operačným rizikom a u chorých po rozbití kameňov iným spôsobom. Podmienkou úspešnosti liečby je funkčný žlčník a prítomnosť nezvápenatených cholesterolových kameňov, ktorých priemer nepresahuje 1,5 cm. Ďalej sa používa pri zápale sliznice žalúdka a pažeráka vyvolaného žlčou, pri zápale drobných žlčových ciest vo vnútri pečene, spôsobujúci hromadenie žlče a majúci za následok poškodenie pečene I. a II. štádia (primárna biliárna cirhóza). Ursosan sa používa aj pri primárnom zápale drobných pečeňových žlčovodov (primárnej sklerotizujúcej cholangoitíde), pri zápale pečene s hromadením žlče, pri poruchách trávenia sprevádzajúcich ochorenia žlčníka a žlčovodov. Indikovaný je tiež pri poruchách pečene a zlčových ciest pri cystickej fibróze u detí do 6 rokov do 18 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávku a dĺžku liečby u dospelých určí lekár pacientovi individuálne. Kapsuly sa prehltávajú celé, nerozhryzené, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Kapsuly sa musia užívať pravidelne.

K rozpúšťaniu cholesterolových žlčových kameňov sa odporúča zvyčajne dávka 2 až 5 kapsúl denne v závislosti na telesnej hmotnosti (10 mg/kg/deň). Liek je určený na dlhodobú liečbu.

Pri primárnej biliárnej cirhóze I. a II. štádia (chorobné stvrdnutie pečene) a iných stavoch spojených s cholestázou (porucha odtoku žlče) je denná dávka závislá na telesnej hmotnosti, obvykle 14 – 16 mg/kg/deň (2 – 7 kapsúl) rozdelených do 2-3 dávok. Počas prvých 3 mesiacov liečby sa má liek užívať ráno, na obed a večer. Keď sa pečeňové testy zlepšia, celková denná dávka sa môže užiť raz denne večer.

Pri liečení zápalu sliznice žalúdka vyvolaného žlčou a pri poruche trávenia je odporúčaná dávka 1 kapsula (250 mg) denne. Užíva sa večer pred spaním. Celá nerozhryzená kapsula sa zapíja s dostatočným množstvom tekutín. Odporúčaná dĺžka liečby je 10 až 14 dní.

Dávkovanie u detí s cystickou fibrózou od 6 do 18 rokov je: 20 mg/kg/deň rozdelených na 2 – 3 dávky, s následným zvýšením dávky na 30 mg/kg/deň, ak je to nevyhnutné. Kapsuly sa prehĺtajú celé, nerozhryzené, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutín. Kapsuly sa musia užívať pravidelne.

Upozornenie:
Liečba si vyžaduje pravidelné lekárske kontroly.
Pred začatím liečby sa musí vylúčiť tehotenstvo.
Nemá sa podávať ženám v prvých troch mesiacoch tehotenstva. O možnosti podávania lieku v ďalších mesiacoch posúdi lekár.
O užívaní lieku pri dojčení rozhodne lekár.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 ale u viac ako 1 zo 100 liečených pacientov):
- mäkká redšia stolica alebo hnačka
Veľmi zriedkavévedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 ... viac >

Účinné látky

kyselina ursodeoxycholová

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48