URSOMED 500 mg cps dur (blis.PVC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 39,95 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 39,95 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/19 0,00 € (0,0 %) 39,95 € (0,0 %)
09/19 0,00 € (0,0 %) 39,95 € (0,0 %)
08/19 0,00 € (0,0 %) 39,95 € (0,0 %)
07/19 0,00 € 39,95 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, INF, HEP, GIT, GER
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

URSOMED 500 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
43/0285/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5292B
Názov produktu podľa ŠÚKL
URSOMED 500 mg cps dur 100x500 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kyselinu ursodeoxycholovú, prirodzene sa vyskytujúcu žlčovú kyselinu, ktorá sa v malých množstvách nachádza v ľudskej žlči. Liek sa používa:

  • na rozpúšťanie malých cholesterolových žlčových kameňov. Tieto kamene musia byť nekontrastné (neviditeľné na röntgenovej snímke) a nie väčšie ako 15 mm. Žlčník musí byť napriek žlčovým kameňom funkčný;
  • na liečbu príznakov primárnej biliárnej cirhózy (PBC, čo je chronické zápalové ochorenie žlčovodov spojené s cirhózou pečene), pokiaľ nie je prítomná dekompenzovaná cirhóza pečene (ťažké ochorenie pečene, keď zostávajúce pečeňové tkanivo nie je schopné ďalej kompenzovať zníženú funkciu pečene);
  • na liečbu ochorenia pečene sprevádzaného stavom nazývaným cystická fibróza u detí vo veku od 6 do 18 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Kapsuly sa majú užiť vcelku (prehltnúť, nerozhryznuté) a zapiť s dostatočným množstvom vody alebo inej tekutiny. Kapsuly užívajte večer pred spaním. Kapsuly užívajte pravidelne. Dávka závisí od indikácie:

Rozpúšťanie cholesterolových žlčových kameňov: Približne 10 mg/kg telesnej hmotnosti denne, podľa nasledovnej schémy:

Telesná hmotnosť (kg)

Denná dávka (mg/kg)

Tvrdé kapsuly URSOMED

Večer (1 x denne)

do 60

 

500 mg

61 – 80

9 – 12

750 mg*

81 – 100

10 – 12

1 000 mg

nad 100

 

1 250 mg*

* pri dávkach 750 mg a 1 250 mg môže byť potrebné kombinovať kapsuly v sile 250 mg a v sile 500 mg, pretože kapsuly v sile 500 mg nie je možné deliť.
Rozpúšťanie žlčových kameňov trvá zvyčajne 6 až 24 mesiacov. Ak nedôjde k zmenšeniu veľkosti žlčových kameňov po 12 mesiacoch, liečba sa má ukončiť. Každých 6 mesiacov má váš lekár skontrolovať, či je liečba účinná. Pri každom z týchto následných vyšetrení sa má skontrolovať, či nedochádza k zvápenateniu žlčových kameňov. V takom prípade lekár liečbu ukončí.

Symptomatická liečba primárnej biliárnej cirhózy (chronický zápal žlčovodov): Počas prvých troch mesiacov liečby sa má liek užívať ráno, na poludnie a večer. Po zlepšení výsledkov pečeňových testov sa celková denná dávka môže užiť jedenkrát denne, prednostne večer.

Telesná hmotnosť

(kg)

Denná dávka (mg/kg)

Tvrdé kapsuly URSOMED

Prvé 3 mesiace

Následne

Ráno

Na poludnie

Večer

Večer

(1 x denne)

47 – 62

12 – 16

250 mg

250 mg

250 mg

750 mg*

63 – 78

13 – 16

250 mg

250 mg

500 mg

1 000 mg

79 – 93

13 – 16

250 mg

500 mg

500 mg

1 250 mg*

94 – 109

14 – 16

500 mg

500 mg

500 mg

1 500 mg

nad 110

 

500 mg

500 mg

750 mg*

1 750 mg*

* pri dávkach 750 mg, 1 250 mg, 1 750 mg môže byť potrebné kombinovať kapsuly URSOMED 250 mg a URSOMED 500 mg, pretože kapsuly URSOMED 500 mg nie je možné deliť. Kapsuly užívajte pravidelne. V prípadoch primárnej biliárnej cirhózy nie je liečba liekom časovo ohraničená.

Poznámka: U pacientov s primárnou biliárnou cirhózou sa môžu klinické príznaky na začiatku liečby zhoršiť, napr. svrbenie môže zosilnieť. Stáva sa tak len v zriedkavých prípadoch. V tomto prípade môže liečba pokračovať nižšou dennou dávkou lieku URSOMED. Váš lekár bude potom každý týždeň postupne zvyšovať dennú dávku, až kým dosiahnete požadovanú dávku.

Použitie u detí a dospievajúcich: Podávanie lieku je podmienené telesnou hmotnosťou a priebehom ochorenia. Liečba choroby pečene sprevádzanej cystickou fibrózou u detí (vo veku od 6 do 18 rokov).

Odporúčaná dávka je 20 mg/kg telesnej hmotnosti, rozdelených do 2 až 3 dávok počas dňa. Ak je to potrebné, váš lekár vám môže zvýšiť dávku na 30 mg/kg telesnej hmotnosti denne.

Telesná hmotnosť

(kg)

Denná dávka

(mg/kg)

Tvrdé kapsuly URSOMED

Ráno

Na poludnie

Večer

20 – 29

17 – 25

250 mg

--

250 mg

30 – 39

19 – 25

250 mg

250 mg

250 mg

40 – 49

20 – 25

250 mg

250 mg

500 mg

50 – 59

21 – 25

250 mg

500 mg

500 mg

60 – 69

22 – 25

500 mg

500 mg

500 mg

70 – 79

22 – 25

500 mg

500 mg

750 mg*

80 – 89

22 – 25

500 mg

750 mg*

750 mg*

90 – 99

23 – 25

750 mg*

750 mg*

750 mg*

100 – 109

23 – 25

750 mg*

750 mg*

1 000 mg

nad 110

 

750 mg*

1 000 mg

1 000 mg

* pri dávke 750 mg môže byť potrebné kombinovať kapsuly v sile 250 mg a v sile 500 mg, pretože kapsuly v sile 500 mg nie je možné deliť.

Upozornenie: 
Liek sa nesmie užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Pred začiatkom liečby sa musí vylúčiť prípadná gravidita.
Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, pred užitím lieku sa poraďte so svojím lekárom.
Počas prvých troch mesiacov liečby každé 4 týždne vám budú kontrolovať funkciu vašej pečene, aby sa vyhodnotil účinok liečby a odhalili možné vedľajšie účinky na pečeň. Po tomto intervale sa má funkcia pečene kontrolovať v 3-mesačných intervaloch. Ak máte hnačku ihneď o tom informujte svojho lekára, keďže môže byť potrebné znížiť dávku alebo ukončiť liečbu.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
· hnačka, bledé stolice.
Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
· závažná bolesť v pravej hor ... viac >

Účinné látky

kyselina ursodeoxycholová

Indikačná skupina

43 - Choleretiká, cholekinetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36