Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0254/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1534A
Názov produktu podľa ŠÚKL
TYREZ 10 mg tbl flm 30x10 mg (blis. PVC/TE/PVDC/Al-perf.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje bisoprololiumfumarát, patrí do skupiny liečiv nazývaných antagonisty beta-adrenergných receptorov (betablokátory). Používa sa na liečbu:

  • vysokého krvného tlaku;
  • angíny pektoris (pocit zvieravej bolesti na hrudníku);
  • srdcového zlyhania, ktoré spôsobuje dýchavičnosť následkom cvičenia alebo hromadenia tekutiny (v tomto prípade sa liek užíva ako doplnková liečba v kombinácii s ďalšími liekmi na liečbu srdcového zlyhania).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Hypertenzia/Angina pectoris:
Dospelí: Odporúča sa začať dávkou 5 mg denne. Zvyčajná dávka je 10 mg 1x denne a maximálna odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo pečene: nemá sa prekročiť denná dávka 10 mg.
Starší pacienti: Odporúča sa začať najnižšou možnou dávkou.
Liečba sa nesmie náhle ukončiť. Dávkovanie sa má znižovať pomaly tak, že dávka sa zníži každý týždeň o polovicu.

Liečba stabilného chronického srdcového zlyhania:
Dospelí: Liečba bisoprololom sa má začať postupnou titráciou dávky v nasledujúcich intervaloch: podáva sa 1,25 mg (vhodné je voliť nižšie dávkované formy) 1x denne počas 1 týždňa, ďalšie zvyšovanie dávky má byť na základe tolerancie pacienta na dávku: ak je dávka dobre tolerovaná, zvýši sa na 2,5 mg (vhodné je voliť nižšie dávkované formy) 1x denne počas druhého týždňa, ďalej sa zvýši na 3,75 mg (vhodné je voliť nižšie dávkované formy) 1x denne počas tretieho týždňa. Ak je dávka dobre tolerovaná, zvýši sa na 5 mg (pol tablety) 1x denne počas nasledujúcich 4 týždňov, ďalej na 7,5 mg (vhodné je voliť nižšie dávkované formy) 1x denne počas nasledujúcich 4 týždňov a napokon na 10 mg (1 tableta) 1x denne ako udržiavaciu liečebnú dávku.
Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg 1x denne.
V prípade, že dávka betablokátora nie je dobre tolerovaná, má sa zvážiť postupné znižovanie dávky.

Tablety sa užívajú ráno, nezávisle od jedla, v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa nesmú žuť ani drviť.

Upozornenie:
Liek sa nemá užívať počas gravidity okrem prípadov, ak je to nevyhnutné.
Liek sa neodporúča užívať v období dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí neboli doteraz stanovené.
Liečba je dlhodobá, o presnej dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba sa nesmie prerušiť náhle, dávka sa má znižovať postupne. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Pri užívaní lieku sa môžu vyskytnúť závraty, najmä na začiatku liečby a pri zmene liečby, ako aj pri súčasnom užití alkoholu.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Tyrez môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nežiaduce vedľajšie účinky sa delia podľa frekvencie výskytu nasledovne:

Veľmi časté:

postihujú viac ako 1 používateľa z 10

Časté:

postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté:
... viac >

Účinné látky

bisoprolol fumarát

Indikačná skupina

41 - Kardiaká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24