Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Typhim Vi
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0257/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
86403
Názov produktu podľa ŠÚKL
Typhim Vi sol inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Prevencia brušného týfusu u dospelých a detí starších ako 2 ročných. Očkovanie sa odporúča najmä osobám cestujúcim do endemických oblastí výskytu, migrujúcim osobám, zdravotníckym pracovníkom, vojakom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Vakcína je určená iba pre dospelých a deti staršie ako 2 roky. Imunitu zabezpečí jedna dávka vakcíny. Preočkovanie sa môže vykonať každé 3 roky, ak riziko infekcie brušného týfusu pretrváva. Očkovacia schéma je rovnaká pre deti i dospelých.
Spôsob podávania: Vakcína sa podáva intramuskulárne alebo subkutánne. Nepodávajte vakcínu intravaskulárne, presvedčite sa, či ihla neprenikla do krvnej cievy.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky:
Veľmi časté (hlásené u viac než 1 osoby z 10)
- bolesť, zatvrdnutie (indurácia), začervenanie (erytém) v mieste vpichu
Časté (hlásené u menej ako 1 os ... viac >

Účinné látky

vakcína proti týfusu

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36