Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 764,58 € -2,03 € (-0,3 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 764,58 € -2,03 € (-0,3 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/23 0,00 € (0,0 %) 764,58 € (0,0 %)
01/23 0,00 € (0,0 %) 764,58 € (-0,3 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 766,61 € (0,0 %)
11/22 0,00 € 766,61 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. INF
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/940/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1459B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg tbl flm 30x50 mg/600 mg/300 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu infekcie HIV (vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti). Liek infekciu HIV nevylieči; znižuje množstvo vírusu v tele a udržiava ho na nízkej úrovni. Taktiež zvyšuje počet CD4 buniek v krvi. CD4 bunky sú typom bielych krviniek, ktoré sú pre telo dôležité tým, že mu pomáhajú prekonať infekciu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie osobám s hmotnosťou nižšou ako 40 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (vážiaci aspoň 40 kg)
Odporúčaná dávka: 1 tableta 1x denne.

Spôsob použitia

Tableta sa prehĺta v celku a zapíja sa trochou vody. Liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. 

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva.
Liek sa vylučuje do ľudského mlieka. Odporúča sa, aby ženy infikované HIV za žiadnych okolností nedojčili svoje deti, aby sa zabránilo prenosu HIV na dieťa.
Ženy vo fertilnom veku, ktoré užívajú liek, majú počas celej liečby používať účinnú antikoncepciu.
Liek sa nemá podávať dospelým alebo dospievajúcim, ktorí vážia menej ako 40 kg.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 12 rokov neboli doteraz stanovené.
Liek sa neodporúča používať u pacientov s klírensom kreatinínu < 50 ml/min.
U pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene je potrebné pozorné sledovanie zahŕňajúce sledovanie plazmatických hladín abakaviru.
U pacientov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene sa užívanie lieku neodporúča, pokiaľ to nie je považované za nevyhnutné. 
Liek sa má starším pacientom podávať opatrne.
V priebehu 6 hodín pred užitím lieku alebo aspoň 2 hodiny po jeho užití neužívať výživové doplnky alebo multivitamíny obsahujúce vápnik, železo alebo horčík.
Počas liečby sa môžu objaviť závraty, ktoré znižujú schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi. Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude vyšetrovať kv ... viac >

Účinné látky

abakavir, dolutegravir, lamivudín

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36