Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 696,81 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 696,81 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 696,81 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 696,81 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 696,81 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 696,81 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. INF
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/940/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1459B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg/600 mg/300 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu infekcie HIV (vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti). Liek infekciu HIV nevylieči; znižuje množstvo vírusu v tele a udržiava ho na nízkej úrovni. Taktiež zvyšuje počet CD4 buniek v krvi. CD4 bunky sú typom bielych krviniek, ktoré sú pre telo dôležité tým, že mu pomáhajú prekonať infekciu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie osobám s hmotnosťou nižšou ako 40 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci (vážiaci aspoň 25 kg)
Odporúčaná dávka: 1 tableta 1x denne.
Liek vo forme dispergovateľných tabliet sa má podávať deťom, ktoré vážia najmenej 14 kg a menej ako 25 kg.

Vynechané dávky
Ak pacient vynechá dávku, má ju užiť čo najskôr, za predpokladu, že ďalšia dávka nemá byť užitá do 4 hodín. Ak má byť ďalšia dávka užitá do 4 hodín, pacient nemá užiť vynechanú dávku a jednoducho má pokračovať vo zvyčajnej dávkovacej schéme.

Spôsob použitia

Tableta sa prehĺta vcelku a zapíja sa trochou vody. Liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. V priebehu 6 hodín pred užitím lieku alebo aspoň 2 hodiny po jeho užití neužívať výživové doplnky alebo multivitamíny obsahujúce vápnik, železo alebo horčík.
Ak pacient užíva aj antacidá odporúča sa podávať 2 hodiny pred užitím týchto liekov alebo 6 hodín po ich užití.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva.
Liek sa vylučuje do ľudského mlieka. Odporúča sa, aby ženy infikované HIV za žiadnych okolností nedojčili svoje deti, aby sa zabránilo prenosu HIV na dieťa.
Ženy vo fertilnom veku, ktoré užívajú liek, majú počas celej liečby používať účinnú antikoncepciu.
Liek sa nemá podávať dospelým alebo dospievajúcim, ktorí vážia menej ako 25 kg.
Bezpečnosť a účinnosť u detí vážiacich menej ako 14 kg neboli doteraz stanovené.
Liek sa neodporúča používať u pacientov s klírensom kreatinínu < 50 ml/min.
U pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene je potrebné pozorné sledovanie zahŕňajúce sledovanie plazmatických hladín abakaviru.
U pacientov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene sa užívanie lieku neodporúča, pokiaľ to nie je považované za nevyhnutné. 
Liek sa má starším pacientom podávať opatrne.
Počas liečby sa môžu objaviť závraty, ktoré znižujú schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Keď sa liečite na infekciu HIV, môže byť ťažké určiť, či je príznak vedľajším účinkom Triumequ alebo ďalších užívaných liekov, alebo či je dôsledkom samotného HIV ochorenia. Preto je veľmi dôleži ... viac >

Účinné látky

abakavir, dolutegravir, lamivudín

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36