Trimbow 88/5/9 mikrogramov plv inh (inh.Al) 1x120 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 61,08 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 12,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 49,08 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 12,00 € (0,0 %) 49,08 € (0,0 %)
11/22 12,00 € (0,0 %) 49,08 € (0,0 %)
10/22 12,00 € (0,0 %) 49,08 € (0,0 %)
09/22 12,00 € 49,08 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Trimbow 88/5/9 mikrogramov
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/17/1208/010
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7376D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Trimbow 88 mikrogramov/5 mikrogramov/9 mikrogramov, inhalačný prášok plv inh 1x120 dávok/88 µg/5 µg/9 µg (inh.Al)
Aplikačná forma
PLV INH - Inhalačný prášok

Popis a určenie

Liek obsahuje tri liečivá:

  • beklometazóndipropionát – kortikosteroid, ktorý účinkuje na zníženie opuchu a podráždenia v pľúcach;
  • dihydrát formoterólium-fumarátu a glykopyrónium – bronchodilatanciá, ktoré účinkujú na uvoľnenie svalov dýchacích ciest, čím pomáhajú rozšíriť dýchacie cesty a umožňujú ľahšie dýchanie.

Používa sa u dospelých na pravidelnú liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP). Liek môže znížiť exacerbácie (akútne vzplanutia) príznakov ochorenia.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stoji). Po aplikácii si pacient nesmie 30 minút ľahnúť.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná a zároveň maximálna denná dávka sú 2 inhalácie lieku 2x denne.

Liek je potrebné užívať aj v období bez zrejmých príznakov ochorenia. Neodporúča sa liečbu ukončiť náhle.
Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Roztok je určený na inhalačné použitie.
Z inhalátora sa pred použitím zloží kryt náustku a náustok sa vloží do úst. Vo vzpriamenej polohe (posediačky alebo postojačky) sa pacient zhlboka nadýchne (môže cítiť určitú príchuť a počuť či pocítiť kliknutie). Následne sa náustok vyberie z úst a dych sa zadrží na tak dlho, ako je to pacientovi príjemné (5-10 sekúnd), a potom sa pomaly vydýchne. Ak sa má užiť ďalšia dávka, postup sa zopakuje.
Po inhalácii si majú pacienti vypláchnuť alebo vykloktať ústa vodou bez toho, aby ju prehltli, alebo si vyčistiť zuby.

Presný návod na podávanie a starostlivosť o inhalátor je popísaný v Príbalovom letáku, časť 3. a v SPC, časť 4.2.

Upozornenie

Liek sa nemá používať na liečbu akútnych záchvatov (t. j. ako záchranná liečba).
Liek sa má používať počas tehotenstva len v prípade, že očakávaný prínos pre pacientku prevyšuje potenciálne riziko pre plod.
Je potrebné rozhodnúť, či ukončiť dojčenie alebo či ukončiť/prerušiť liečbu, po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Použitie lieku pre indikáciu CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc) sa netýka pacientov vo veku menej ako 18 rokov.
Použitie lieku u pacientov so závažnou (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) poruchou funkcie obličiek alebo v konečnom štádiu ochorenia obličiek (GFR < 15 ml/min/1,73 m2) vyžadujúcich dialýzu, sa má zvážiť len v prípade, že očakávaný prínos preváži potenciálne riziko.
U pacientov so závažnou poruchou funkciou pečene (Childova-Pughova trieda C) sa má liek používať s opatrnosťou.
Ak sa vyskytnú prejavy alergických reakcií, najmä angioedém (vrátane ťažkostí s dýchaním alebo prehĺtaním, opuchu jazyka, pier a tváre), urtikária alebo kožná vyrážka, liečba sa má okamžite prerušiť.
Ak sa plánuje anestézia s halogénovými anestetikami, liek nemá byť podaný najmenej 12 hodín pred začiatkom anestézie.
Liek obsahuje laktózu.
Nepiť alkohol.
Inhalátor uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou a vyberte ho z vrecka len tesne pred prvým použitím.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hneď po použití lieku Trimbow existuje riziko zhoršenia dýchavičnosti a sipotu známe ako paradoxný bronchospazmus (môže postihovať až 1 z 1 000 ľudí). Ak k nemu dôjde, prestaňte používať Trimbow a ih ... viac >

Účinné látky

beklometazóndipropionát, formoteroliumfumarát dihydrát, glykopyrónium bromid

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 21