TRAMAL injekčný roztok 50 mg/ml sol inj (amp.skl.) 5x1 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,79 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 0,39 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,40 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
07/17 0,39 € (0,0 %) 1,40 € (0,0 %)
06/17 0,39 € (0,0 %) 1,40 € (0,0 %)
05/17 0,39 € (0,0 %) 1,40 € (0,0 %)
04/17 0,39 € 1,40 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
 

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TRAMAL injekčný roztok 50 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0078/91-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06200
Názov produktu podľa ŠÚKL
TRAMAL injekčný roztok 50 mg/ml sol inj 5x1 ml/50 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tramadol, liečivo lieku TRAMAL 50 mg/ml injekčný roztok ®, je analgetikum triedy opioidov pôsobiace na centrálny nervový systém. Zmierňuje bolesť pôsobením na špecifické nervové bunky v mieche a mozgu. TRAMAL 50 mg/ml injekčný roztok ® sa používa na zmiernenie strednej až silnej bolesti.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Zvyčajná dávka je 50 - 100 mg, ktorú možno opakovať v 4 – 6-hodinovom odstupe až do dávky 400 mg. Na liečbu silných bolestí po operáciách pri analgetických postupoch podľa potreby môže byť potrebné v prvých hodinách aj vyššie dávkovanie. Spotreba za 24 hodín však nie je zvyčajne vyššia než pri bežnom podávaní. Účinok trvá podľa bolesti 4 - 8 hodín. Zvyčajne nie je potrebné prekračovať dennú dávku 400 mg tramadoliumchloridu. Pri nádorových bolestiach, intraoperatívne alebo pri použití tramadoliumchloridu pri silných bolestiach po operáciách môžu byť potrebné dávky až 600 mg za deň, ktoré však možno podávať len výnimočne na nevyhnutne dlhý čas.
Deťom vo veku 1 - 13 rokov sa podáva ako jednotlivá dávka 1 - 2 mg tramadoliumchloridu /kg telesnej hmotnosti vo forme kvapiek alebo injekcií. Denná dávka je 4 - 8 mg/kg rozdelená do 3 - 4 dávok.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejšie vedľajšie účinky vyskytujúce sa počas liečby Tramal injekčným roztokom sú nutkanie na vracanie a závrat. Oba účinky sa vyskytujú u viac ako 1 z 10 osôb.
Veľmi časté: môžu postihovať via ... viac >

Účinné látky

tramadol

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60